Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Rok Gryfa

Spotkania i wykłady Inne propozycje Edukacja Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp: -

Kiedy:
01-01-2014 -31-12-2014

Ustanowienie roku 2014 Rokiem Gryfa ma na celu wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocję i utrwalanie zarówno historycznej, jak i współczesnej kultury Pomorza Zachodniego. Poszerzanie wiedzy o roli, jaką w rozwoju regionu odegrała dynastia Gryfitów, jest niezwykle ważnym elementem pomagającym spajać lokalną świadomość.

Czerwony gryf jest dziś oficjalnym i rozpoznawalnym symbolem Pomorza Zachodniego. Można go znaleźć w herbie województwa, ale również w wielu herbach powiatów, miast czy gmin regionu. Źródła piśmienne podają, że w herbie książąt pomorskich ten fantastyczny stwór pojawił się już pod koniec XII wieku. Najstarszym jednak zachowanym świadectwem obecności gryfa na Pomorzu jest jego wizerunek na pieczęci z 1214 roku.

Tym samym w 2014 roku mija 800 lat od wystawienia najwcześniejszego z zachowanych do dziś dokumentów z historycznym symbolem. Rocznica ta stała się inspiracją do zorganizowania szeregu przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, w tym: wystaw, konferencji, wykładów i konkursów, które pod wspólną nazwą - Rok Gryfa - mają za zadanie budować zbiorową pamięć i wspierać pomorskie dziedzictwo.

sciana2_600


 

Konkursy:


Słowa kluczowe: gryf, zachodniopomorskie, rok gryfa, zamek, zamek książąt pomorskich, szczecin

« Powrót do poprzedniej strony