Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

KONKURS NA KIEROWNIKA ARTYSTYCZNEGO TEATRU (Teatr Krypta i Piwnica przy Krypcie)

Spektakle Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie ogłosił w dniu 23 marca 2015 roku KONKURS NA KIEROWNIKA ARTYSTYCZNEGO TEATRU (Teatr Krypta i Piwnica przy Krypcie)

Kiedy:
23-03-2015 -18-09-2015
Konkurs

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie ogłosił w dniu 23 marca 2015 roku

 

KONKURS NA KIEROWNIKA ARTYSTYCZNEGO TEATRU

(Teatr Krypta i Piwnica przy Krypcie)

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert dotyczących zatrudnienia w ramach umowy – zlecenia na okres od 2 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

1. Formalne kryteria wyboru kandydatów na kierownika artystycznego, w tym wymagania obligatoryjne:

a)         dorobek artystyczny i staż pracy związany z działalnością  artystyczną teatru,

b)         opracowanie koncepcji działalności artystycznej teatru  nawiązującej do dotychczasowego   dorobku   Teatru  Krypta i   Piwnicy przy Krypcie działających w   strukturach   Samorządowej   Instytucji   Kultury   Zamku   Książąt   Pomorskich w Szczecinie zgodnie z rocznym planem finansowym w tym m.in. propozycji repertuarowej.

 

2. Preferowane kryteria dodatkowe wyboru kandydata:

a)         umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności organizatorskie,

b)         doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w Teatrze oraz doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych

c)         doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.

 

3. Kwestionariusz osobowy powinien zawierać:

a) pisemne zgłoszenie na konkurs,

b) list motywacyjny,

c) pisemne opracowanie koncepcji artystycznego funkcjonowania Teatru od 2016 roku   (min. 3 lata),

d) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,

e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata również rekomendacje,

f) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, w celach przeprowadzenia konkursu na Kierownika Artystycznego Teatru,

g) adres do korespondencji oraz numer telefonu,

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

 

Powyższe  dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Zamku Książąt Pomorskich w  Szczecinie bądź  przesłać na adres:

Zamek Książąt Pomorskich

70-540 Szczecin

ul. Korsarzy 34

Ostateczny termin składania dokumentów to  18.09.2015 r.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru kandydata.

 

5. Dodatkowe  informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 91/434 83 52 oraz na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Słowa kluczowe: konkurs, teatr

« Powrót do poprzedniej strony