Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

„Kierunek sztuka. 85 lat tradycji muzealnych KUL”

Wystawy Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Gotycka (wejście J)

Wstęp: bilety

Kiedy:
10-06-2017 -23-07-2017

Dla pierwszych pięćdziesięciu osób, które w sobotę (22.07.) oraz w niedzielę (23.07.) zakupią bilet na wystawę otrzymają pięknie wydany folder (pełen kolor, 25 stron + okładka, 165 x 235 mm) w prezencie.

 

Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca)

„Kierunek sztuka. 85 lat tradycji muzealnych KUL"
10.06. - 23.07.2017

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 20 czerwca (wtorek) o godz.17.00.

Wystawa „Kierunek sztuka. 85 lat tradycji muzealnych KUL", związana jest z obchodami 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej celem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum KUL oraz Biblioteki Uniwersyteckiej. Eksponowane na wystawie obiekty to średniowieczna rzeźba śląska, malarstwo obce XVI - XIX w i polskie XIX i XX w., rysunek i grafika oraz rzemiosło artystyczne, w tym porcelana i szkło z najznakomitszych manufaktur europejskich. Prezentowane będą także ¬rękopisy, inkunabuły i dokumenty ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Patronat honorowy nad wystawą objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Arcybiskup Metropolita Szczecińsko - Kamieński Jego Ekscelencja Andrzej Dzięga.

 

 

O MUZEUM KUL

Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstało 1 września 2016 r. w wyniku konsolidacji trzech jednostek o charakterze muzealnym. Trzon zbiorów stanowi gromadzona latami kolekcja dzieł sztuki z dawnego Muzeum Uniwersyteckiego - ustanowionego z inicjatywy ks. kan. Jana Władzińskiego już w 1932 r. i działającego pod różnymi nazwami do 2016 r. Uzupełniają je dokumenty i pamiątki zgromadzone w latach 2008-2016 w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL, jak też liczne zabytki archeologiczne z wykopalisk w Piotrawinie nad Wisłą oraz na lubelskim wzgórzu Czwartek zgromadzone w  Katedrze Archeologii Polski Instytutu Historii KUL.

 

Wystawa na Zamku Książąt Pomorskich - zorganizowana w 85. rocznicę utworzenia Muzeum Uniwersyteckiego im. ks. kan. Jana Władzińskiego, w przededniu wielkiego jubileuszu 100-lecia lubelskiej Uczelni - jest zapowiedzią stałej ekspozycji muzealnej w KUL.

 

Rozpoczęte właśnie prace koncepcyjno-budowlane uniemożliwiające eksponowanie dzieł na miejscu, stały się impulsem do wytypowania najcenniejszych muzealiów i pokazania ich szerokiej publiczności w ramach czasowej prezentacji. Jest to też forma podziękowania i  upamiętnienia wszystkich darczyńców Muzeum.

 

O WYSTAWIE

Różnorodność i bogactwo kolekcji dzieł sztuki, zarówno pod względem gatunków artystycznych jak i chronologii, tłumaczy burzliwa historia zbiorów, zapoczątkowanych w 1932 r. przez darowiznę ks. kan. Jana Władzińskiego (1861-1935), który przekazał na rzecz KUL „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju". W grudniu 1939 r. zgromadzone na KUL cenne artefakty zostały zarekwirowane przez Niemców i bezpowrotnie utracone.

 

W odradzającym się po wojnie uniwersytecie nie zapomniano jednak o przedwojennych tradycjach muzealnych. Dzięki ofiarności instytucji kościelnych i państwowych (dar Kurii Archidiecezjalnej we Wrocławiu, Przekaz z Centralnej Składnicy w Kozłówce) oraz osób prywatnych (Olga i Tadeusz Litawińscy, Stanisława i Tadeusz Witkowscy, Krystyna Hartleb, Joanna Gliwa), na przestrzeni ostatnich 85 lat na KUL udało się zgromadzić przeszło 1700 dzieł sztuki.

 

Na co dzień zbiory muzealne KUL wykorzystywane są w procesie kształcenia studentów historii sztuki KUL w ramach zajęć z muzealnictwa oraz współczesnych metod inwentaryzacji zabytków.

dr Krzysztof Przylicki, Muzeum KUL

 

SKARBY Z BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ KUL

Biblioteka Uniwersytecka KUL powstała 1 kwietnia 1918 r. Początki księgozbioru stanowiły przede wszystkim dary osób prywatnych. Jeden z najważniejszy darów przedwojennych to kolekcja ok. 16 tys. woluminów przekazana przez rodzinę Moszyńskich w 1923 r. Po II wojnie światowej systematycznie powiększano zbiory. Dążono do stworzenia biblioteki humanistycznej, z mocno zaakcentowanym profilem teologicznym. Pozyskano książki z tzw. Zbiornic Księgozbiorów Zabezpieczonych w Krakowie, Bytomiu i Katowicach oraz uratowano część cennego księgozbioru Schaffgotschów z Cieplic. Wówczas do zbiorów biblioteki trafiły m.in. cenne rękopisy i stare druki muzyczne, będące częścią tzw. Bibliotheca Rudolphina, legnickiej biblioteki księcia Jerzego Rudolfa. Szczególne miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL zajmuje Oddział Zbiorów Specjalnych, gdzie gromadzone są rękopisy, stare druki, zbiory graficzne, kartograficzne i muzyczne. Prezentowane na wystawie najcenniejsze obiekty z tej bogatej i różnorodnej kolekcji po raz pierwszy pokazywane są poza biblioteką KUL.

dr Arkadiusz Adamczuk

kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL

 

Zachęcamy do odwiedzin i polubienia:

www.facebook.com/KULlublin

www.facebook.com/PZM.KUL

 

 

 

Na zdjęciu: David Teniers Młodszy (1610-1690), naśladowca Kordegarda małp, fot. Ireneusz Marciszuk.

 


 

 

fot. Tomasz Małecki

 

Słowa kluczowe: 85 lat tradycji muzealnych KUL

« Powrót do poprzedniej strony