Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie

Wystawy Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Zamkowe (wejście J)

Wstęp: Zwiedzanie galerii wystawowych od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. Ceny biletów: • 6 zł normalny • 4 zł ulgowy Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na wystawy. Bilet obowiązuje w dniu zakupu.

Kiedy:
28-11-2017 -03-02-2019

W dniu 17 marca w godz. 13.00 - 17.15 w Galerii Gotyckiej odbędzie się seminarium „Pompa funebris nowożytnego księcia" - od godz. 12.00 Galeria Gotycka nie będzie dostępna dla zwiedzających. Pozostałe ekspozycje tj. w Galerii Przedmiotu „Święci, twarze i pejzaże" oraz w Galerii Wschodniej „Portret polski w okresie romantyzmu i klasycyzmu" - część ekspozycji „Piękno poza czasem" i Celi Czarownic od godz. 12.00 będą dostępne dla zwiedzających bezpłatnie.

 

Galeria Gotycka, Galeria Wschodnia (wejście J z dużego dziedzińca)

 

29.11.2017-3.02.2019

Wernisaż 28 listopada (wtorek) o godz. 17.00, wstęp wolny.

Kielecka Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej zaliczana jest do jednej z najznakomitszych w Polsce. Ekspozycja prezentowana na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przygotowana została w oparciu o znaczną i co ważne, najcenniejszą część kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach. Prezentować będzie style, jakie obecne były w polskim malarstwie od XVII do połowy XX wieku. Malarstwu towarzyszyć będą wyroby rzemiosła artystycznego: meble, szkło, porcelana, fajans i mniej liczne przykłady złotnictwa, zaaranżowane tak, by choć w podstawowym stopniu przybliżyć klimat poszczególnych epok. Ekspozycji nadany zostanie układ chronologiczny. Otwierać ją będą nowożytne wizerunki z polskich, szlacheckich galerii rodowych z XVII i XVIII wieku, wywodzące się z tradycji rodzimej - tzw. Sarmackiej. Dalej zaprezentujemy sztukę epoki stanisławowskiej, malarstwo doby romantyzmu aż po rozwijające się w XIX w, malarstwo pejzażowe i pejzażowo - rodzajowe. Następnie pokazane zostaną dzieła malarzy związanych ze szkołą monachijską, wśród których warto wymienić m.in. J. Chełmońskiego, czy A. Gierymskiego. Licznie prezentowana będzie twórczość Olgi Boznańskiej. Interesującą grupę stanowić będą młodopolskie, alegoryczno-mitologiczne i symboliczno-patriotyczne kompozycje J. Malczewskiego, czy jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski - S. Wyspiańskiego. Niewątpliwym arcydziełem, które pokażemy na wystawie, jest modernistyczny Portret dziewczynki w czerwonej sukience namalowany w 1897 roku przez Józefa Pankiewicza. Kolejnym nurtem prezentowanym na wystawie, będzie sztuka Art Deco. Dalsza część ekspozycji poświęcona zostanie pierwszym próbom awangardowym w malarstwie polskim. Ekspozycję zakończą m.in. przykłady dzieł kolorystów, kapistów oraz przedstawicieli polskiej awangardy w różnorodnych wydaniach.

 

Kuratorki: Joanna Kaczmarczyk, Jolanta Rybkiewicz

 

Wykłady towarzyszące wystawie:

 

21.03.2018 (środa), godz. 17.00, Galeria Wschodnia (wejście J z dużego dziedzińca), wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona

Temat spotkania: Między wschodem a zachodem. Portret Polaków w okresie klasycyzmu i romantyzmu

Prowadzenie: dr Barbara Ochendowska-Grzelak (Uniwersytet Szczeciński)

W zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach znajduje się wiele znakomitych przykładów malarstwa polskiego. Znaczną grupę stanowią wśród nich przedstawienia portretowe. Wykład rozpoczniemy od ukazania portretów sarmackich, w tym ich specyficznej odmiany, jaką są portrety trumienne. Następnie omówione zostaną przykłady portetów zbiorowych i indywidualnych, głównie polskiej szlachty i arystokracji malowane przez artystów polskich i do Polski przybyłych. Wsród nich zobaczymy przykłady malarstwa Józefa Peszki (1767-1831), malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego i Katarzyny II - Jana Chrzciciela Lampiego (1751-1830) oraz wiedeńczyka Józefa Grassiego (1757-1838), syna szkockiego emigranta Augustyna Mirysa (1700-1790). Omówiona zostanie grupa potretów pędzla współzałożyciela „Zachęty" Rafała Hadziewicza (1803-1866). Wizerunki wymienionych artystów zostaną skonfrontowane z portretami stworzonymi w drugiej połowie XIX stulecia podczas kolejnych spotkań.

 

 

5.04.2018 (czwartek), Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca), godz. 17.00, wstęp na wykłady wolny

 

Temat wykładu: Ku pokrzepieniu serc - Juliusz Kossak

 

Prowadzenie: Maria Łopuch

 

Twórczość Juliusza Kossaka (1824-1899) pełniła podobną rolę jak historyczne powieści  o pokolenie młodszego Henryka Sienkiewicza. Przypominała barwną urodę dawnej Rzeczpospolitej i chwałę polskiego oręża, była pocieszeniem w ciężkich czasach po upadku powstania styczniowego. Była też za życia artysty niezwykle popularna, a przyćmiła ją dopiero sława płócien syna Juliusza - Wojciecha (1856-1942).

 

Wykład w ramach programu edukacyjnego Piękno poza czasem. Sztuka polska na szczecińskim Zamku.

 

 

19.04.2018 (czwartek), Galeria Gotycka (wejście J z dużego dziedzińca), godz. 17.00, wstęp na wykłady wolny

 

Temat wykładu: Pejzaż pod powiekami. Polskie malarstwo krajobrazowe XIX i początku XX w.

 

Prowadzenie: dr hab. Barbara Ochendowska -Grzelak

 

Do rozwoju malarstwa krajobrazowego w Polsce w połowie XIX w. przyczynił się znakomity artysta i krytyk sztuki Wojciech Gerson (1831-1901). W 2 połowie XIX wieku na twórców polskich wpływ wywarło malarstwo impresjonizmu. Widać to w malarstwie mistrza nastroju w polskim malarstwie pejzażowym Aleksandra Gierymskiego (1850-1901). Fascynację efektami świetlnymi zauważymy w obrazach Władysława Maleckiego (1836-1900), w pejzażach Józefa Pankiewicza (1866-1940).  Nie pominiemy Jana Stanisławskiego (1860-1907), uznawanego  za twórcę „krakowskiej szkoły pejzażowej". Ujrzymy też jeden z pierwszych przykładów pejzażu morskiego autorstwa Władysława Ślewińskiego (1854-1918).  Wpływ nowych kierunków w sztuce początków XX  wieku, kubizmu i futuryzmu, w pejzażu Rafała Malczewskiego (1892-1965).

 

Wykład w ramach programu edukacyjnego Piękno poza czasem. Sztuka polska na szczecińskim Zamku.

 

 

 

Lekcje muzealne:

Zapraszamy do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na nowy program edukacyjny, przygotowany

w oparciu o wystawę „Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku

w Szczecinie".

 

Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30. Zajęcia można zamówić codziennie u osób prowadzących lekcje muzealne.

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: wystawy@zamek.szczecin.pl

 

Koszt lekcji dla szkół i przedszkoli to 5 zł od osoby.

 

Lekcje muzealne skierowane są do uczniów przedszkoli i szkół oraz innych placówek edukacyjnych, jego celem jest popularyzacja sztuki oraz poszerzenie wiedzy uczniów na temat szeroko pojętej kultury.

 

Zajęcia kształtują umiejętność wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką, inspirują do podejmowania wyzwań twórczych oraz uczą jak ocenić dzieło sztuki. Podczas zajęć młodzi odbiorcy mogą nie tylko zobaczyć ekspozycje i zdobyć nową wiedzę, lecz także twórczo ją wykorzystać podczas warsztatów. Lekcje rozwijają samodzielne myślenie u dzieci oraz pobudzają je do kreatywności. Aktywny udział w zajęciach sprawia, że przyswajanie wiedzy staje się dla nich zabawą.

 

Lekcje muzealne realizowane są przez pracowników Zamku Książąt Pomorskich

Uwaga! Kwietniowe zajęcia będą dla uczestników nie lada gratką, ponieważ poprowadzą je zaproszeni edukatorzy z Muzeum Narodowego w Kielcach.

 

 

 

 

Słowa kluczowe: Dziewczynka w czerwonej sukience i inni z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach

« Powrót do poprzedniej strony