Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

”Eko-Książka – „Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia”

Dla dzieci Wystawy Inne propozycje Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp: wstęp wolny

Kiedy:
20-11-2017 -09-12-2017

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu są Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2. Celem konkursu jest:
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
• kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia
• popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych z województwa zachodniopomorskiego
• uświadomienie uczestnikom możliwości wykorzystywania przedmiotów i tworzyw wtórnych
• zachęta do twórczego potraktowania zagadnienia recyclingu.
• utrwalenie troski o środowisko naturalne jako ważnego elementu
codzienności.

3. Tematyka konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - Eko-Książki „Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia". Warunkiem koniecznym jest wykorzystanie surowców wtórnych (makulatura, butelki, opakowania tekturowe, reklamówki, guziki, ścinki materiałów i włókien, wiklina, foremki po jajkach itp.)

Warunki konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli.
2. Prace oceniane będą w 4 kategoriach:
• I - prace dziecięce (od 6 do 9 roku życia)
• II ¬- prace dziecięce (od 10 do 13 roku życia)
• III - prace młodzieżowe(od 14 do 18 roku życia)
• IV - prace dorosłych (powyżej 18 roku życia)
3. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.
4. Pracę należy opatrzyć informacją zawierającą imię i nazwisko.
5. Chęć uczestnictwa w konkursie należy wyrazić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na e-maila info@zamek.szczecin.pl do dnia 5.12.2017 r. lub osobiste dostarczenie do dnia 05.12.2017 r. do Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (mały dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, wejście I).
6. Gotowe prace należy dostarczyć w dniu 9.12.2017 r. do godz.16:30 na scenę na małym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2017. Warunkiem realizacji konkursu jest zgłoszenie się minimum 3 uczestników ww. kategorii
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 9.12.2017 r. o godz. 17:30 na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2017.

Ocena i nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (tablety, mp 4, gry, książki itd.) ufundowane przez organizatorów.
2. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
3. Książki będą oceniane według następujących kryteriów:
• ogólne wrażenie artystyczne,
• oryginalność pomysłu,
• opracowanie ogólne,
• dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),
• motywy regionalne,
• wkład pracy,
• estetyka pracy,
• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

4. Komisja Konkursowa oceni książki w trzech ww. kategoriach. W każdej z nich zostaną przyznane trzy miejsca dla wykonawców najbardziej oryginalnych książek.

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

 

REGULAMIN

FORMULARZ

Słowa kluczowe: eko książka, jarmark 2017

« Powrót do poprzedniej strony