Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Pompa funebris nowożytnego księcia

Spotkania i wykłady Wystawy Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Gotycka (wejście J)

Wstęp: wstęp wolny

Kiedy:
1. 17-03-2018 13:00 Sobota

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na seminarium w 400. rocznicę pogrzebu Filipa II pomorskiego


Pompa funebris nowożytnego księcia
17 marca 2018
godz. 13:00 - 17:15

Galeria Gotycka (wejście J)

Filip II panujący na Księstwie Pomorskim w latach 1606-1618, należał do tych postaci, które zapisały się w jego dziejach w sposób szczególny. Jako człowiek doby nowożytnej, przejawiał rozległe zainteresowania różnymi dziedzinami nauki i sztuki. Jego zamiłowania nie miały charakteru przypadkowego - były to dogłębne studia badawcze i autentyczne pasje. Osobowość księcia ukształtowały staranne wychowanie i wykształcenie, kawalerska podróż po Europie oraz wizyty na dworach cesarskim i państw ościennych. W kręgu jego dworu znaleźli się wybitni uczeni różnych dziedzin, którzy stali się dla księcia partnerami do rozmów i naukowych rozważań. Atmosfera dworu Filipa II zaowocowała rozwojem badań nad dziejami Pomorza oraz publikacją (m.in. historii Szczecina autorstwa Paula Friedeborna) i powstaniem (m.in. Kabinetu Pomorskiego i Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa) dzieł, które po upadku księstwa w 1637 roku pozostały świadectwem nie tylko aspiracji władcy, ale i chwały dynastii Gryfitów. Przypadająca 19 marca 2018 roku 400. rocznica pogrzebu księcia stała się przyczynkiem do zorganizowania seminarium poświęconego osobie władcy i propagowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Program seminarium:
13:00
Powitanie gości

13:15 - 14:00
Filip II - mądry książę
Maria Łopuch, historyk sztuki, wieloletni pracownik merytoryczny Muzeum Narodowego w Szczecinie

Rzecz o Filipie II w nawiązaniu do trzech jego wizerunków: jako światłego władcy w nawiązaniu do "Apoteozy księcia Filipa II", jako człowieka wyrafinowanego i dwornego w nawiązaniu do srebrnego medalionu Jana de Vosa oraz jako mecenasa w nawiązaniu do portretu z tablicy fundacyjnej skrzydła menniczego zamku szczecińskiego.

14:00 - 14:45
Uroczystości pogrzebowe księcia Filipa II
Joanna Kościelna, kulturoznawca, doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego

Zorganizowany z wielkim rozmachem pogrzeb Filipa II był manifestacją chwały jego panowania, ale także poprzez dobór treści symbolicznych odzwierciedlał jego postawę wobec życia i śmierci, którą ujmował w maksymie „meditatio mortis optima philosophia" (najwyższą wiedzą/mądrością jest rozmyślanie o śmierci).


14:45 - 15:15

Przerwa

 

15:15 - 16:00
Christo et reipublicae. Sarkofag Filipa II wśród trumien paradnych Gryfitów
dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak, historyk sztuki, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim

Księcia Filipa II, podobnie jak innych przedstawicieli rodu Gryfitów (w 2 połowie XVI i 1 połowie XVII wieku) pochowano w cynowym sarkofagu. Każdą z cynowych trumien zdobiły reliefowe i grawerowane dekoracje, które mają nie tylko znaczenie estetyczne, ale też symboliczne i upamiętniające dynastię. Sarkofag Filipa II, element zespołu szczecińskich sarkofagów książęcych, jest bardzo ważnym przykładem sztuki konwisarskiej o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale i europejskim.

16:00 - 16:45
Okolicznościowe druki funeralne ku czci Filipa II
dr Agnieszka Borysowska, literaturoznawca i latynista, pracownik naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

 

Druki okolicznościowe, w tym funeralne, są publikacjami o charakterze okazjonalnym, a więc niejako z definicji - ulotnym, przemijającym. Opisują osadzone w czasie i przestrzeni wydarzenie, czy też uroczystość, która stanowiła przejaw życia społecznego. Zgon władcy był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu całego państwa, toteż na książęcy pogrzeb opracowywano każdorazowo cały szereg pamiątkowych publikacji.
Wykład przybliży tę problematykę na przykładzie funeraliów dedykowanych księciu Filipowi II.

 

16:45 -17:15
Podsumowanie i zakończenie seminarium

Słowa kluczowe: Pompa funebris nowożytnego księcia

« Powrót do poprzedniej strony