Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Dla dzieci Koncerty ARA Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp:

Kiedy:
02-03-2019 -09-04-2019

P R Z E G L Ą D Y   A M A T O R S K I E G O R U C H U   A R T Y S T Y C Z N E G O

 

Wojewódzki przegląd chórów i zespołów kameralnych

2.03.2019 (sobota), godz. 11.00, Opera na Zamku - Galeria O. (wejście  i C z dużego dziedzińca), wstęp wolny

 

W przeglądzie uczestniczą chóry, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne oraz instrumentalne formacje dziecięce, młodzieżowe i dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, wykonujące muzykę symfoniczną, kameralną, chóralną oraz ludową w opracowaniach koncertowych. Wykonawcy oceniani będą w siedmiu kategoriach:

 

 • chóry dziecięce do 16 lat
 • chóry młodzieżowe do 21 lat
 • chóry akademickie
 • chóry mieszane
 • chóry jednorodne (męskie, żeńskie)
 • chóry kościelne
 • zespoły i chóry kameralne

 

Laureaci zostaną zakwalifikowani do finału przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego województwa zachodniopomorskiego - koncertu galowego „Talent Roku 2019", który odbędzie się 15 czerwca 2019 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

 

64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Eliminacje miejskie

9.03.2019 (sobota), godz. 11.00, sala Kina Zamek (wejście A, I p.), wstęp wolny

 

Kolejna edycja najstarszej i najbardziej prestiżowej w Polsce imprezy, skupiającej sympatyków żywego słowa. Przeznaczony dla uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych, z placówek kulturalno-oświatowych, organizacji pozarządowych i innych ze Szczecina. Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów:

 

 • Turniej Recytatorski
 • Turniej „Wywiedzione ze słowa"
 • Turniej Poezji Śpiewanej
 • Turniej Teatrów Jednego Aktora

 

 

Mały Konkurs Recytatorski - Przegląd miejski

16.03.2019 (sobota), godz. 11.00, sala Kina Zamek (wejście A, I p.), wstęp wolny

 

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, placówek kulturalno-oświatowych, organizacji pozarządowych i innych w Szczecinie w trzech kategoriach wiekowych:

 

 • Kat. I - dzieci klas I-III
 • Kat. II - dzieci klas IV-VI
 • Kat. III - dzieci klas VII-VIII i ostatnich klas szkół gimnazjalnych

 

 

Wojewódzki przegląd amatorskich zespołów teatralnych - Przegląd miejski

23.03.2019 (sobota), godz. 11.00, Opera na Zamku, Galeria O (wejście C z Dużego Dziedzińca), wstęp wolny

 

W prezentacjach uczestniczą zespoły z placówek kulturalno-oświatowych, organizacji pozarządowych i innych w Szczecinie, uprawiające różnorodne formy teatralne, od teatrów dramatycznych przez teatry poetyckie i kabarety po teatry pantomimy i teatry lalkowe. Grupy oceniane są w trzech kategoriach wiekowych:

 

 • kat. I - szkoły podstawowe (kl. I - VI)
 • kat. II - klasa VII - VIII i ostatnie klasy gimnazjalne
kat. III - teatry młodzieżowe i dorosłych (licea, młodzież pracująca i dorośli)

Słowa kluczowe: koncert

« Powrót do poprzedniej strony