Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO - KWIECIEŃ - MAJ 2019

Dla dzieci Koncerty ARA Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp:

Kiedy:
27-04-2019 -31-05-2019

P R Z E G L Ą D Y   A M A T O R S K I E G O R U C H U   A R T Y S T Y C Z N E G O

 

KWIECIEŃ - MAJ 2019

 

64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje wojewódzkie

27.04.2019 (sobota), godz. 11.00, sala Kina Zamek (wejście A), wstęp wolny

 

W konkursie udział biorą laureaci przeglądów powiatowych województwa zachodniopomorskiego
i miejskiego Szczecin w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora.

 

 

Miejski Przegląd Zespołów Tanecznych

11.05.2019 (sobota), godz. 12.00, Dziedziniec Duży, wstęp wolny

 

W konkursie udział biorą zespoły wszystkich form  tańca (oprócz par tańca towarzyskiego i zespołów ludowych), działające w Szczecinie w instytucjach kulturalno-oświatowych, organizacjach pozarządowych, szkołach tańca i w innych placówkach, przy których funkcjonują zespoły taneczne.

 

Laureaci zakwalifikowani zostaną do przeglądu wojewódzkiego.

 

 

Miejski Przegląd Piosenki Dziecięcej

18.05.2019 (sobota), godz. 11.00, Dziedziniec Menniczy, wstęp wolny

W konkursie udział biorą soliści, zespoły wokalne, wokalno-muzyczne ze Szczecina, działające w instytucjach kulturalno-oświatowych, organizacjach pozarządowych i w innych placówkach, w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 i 10-12 lat.

 

Laureaci zakwalifikowani zostaną do przeglądu wojewódzkiego.

 

 

Miejski Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

18.05.2019 (sobota), godz. 13.00 Dziedziniec Menniczy, wstęp wolny

W przeglądzie udział biorą soliści, zespoły wokalne, wokalno-muzyczne, instrumentalne ze Szczecina, działające w instytucjach kulturalno-oświatowych, organizacjach pozarządowych i w innych placówkach, w trzech kategoriach wiekowych: 13-15, 16-18 i powyżej 19 lat.

 

Laureaci zakwalifikowani zostaną do przeglądu wojewódzkiego.

 

 

Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych

17-19.05.2019 (piątek-niedziela), Świdwiński Ośrodek Kultury, ul. Niedziałkowskiego 17, Świdwin, wstęp wolny

W konkursie udział biorą laureaci przeglądów powiatowych województwa zachodniopomorskiego
i miejskiego Szczecin.

 

Spośród laureatów tego przeglądu  zostanie wyłoniony najlepszy zespół teatralny który otrzyma tytuł „Talent Roku 2019".

 

 

Wojewódzki Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży

25.05.2019 (sobota), godz. 12.00, Świdwiński Ośrodek Kultury, ul. Niedziałkowskiego 17, Świdwin, wstęp wolny

Rozstrzygnięcie i wernisaż konkursu plastycznego laureatów przeglądów powiatowych i miejskiego Szczecin.

 

Spośród laureatów tego przeglądu wyłoniona zostanie najlepsza praca i autor, który otrzyma tytuł „Talent Roku 2019".

 

Słowa kluczowe: koncert

« Powrót do poprzedniej strony