Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Zespół Wokalistów i Instrumentalistów Camerata Nova

Z dniem 31 maja 2012r. Zespół Wokalistów i Instrumentalistów Camerata Nova zakończył działalność w ramach struktury organizacyjnej Zamku Książąt Pomorskich.

Zespół Wokalistów i Instrumentalistów Camerata Nova
Zespół rozpoczął działalność w 1984 r. Od początku istnienia pracował i koncertował pod dyrekcją założyciela ikierownika artystycznego Eugeniusza Kusa. Camerata Nova, której koncerty odbywały się na wielu zagranicznych estradach, propagowała również osiągnięcia artystyczne młodych szczecińskich artystów, a także występowała z wybitnymi muzykami i solistami polskimi (Konstanty Andrzej Kulka, Roman Jabłoński, Bożena Harasimowicz, Katarzyna Suska, Adam Zdunikowski). Zespół uczestniczył w imprezach organizowanych przez Zamek, takich jak Niedzielne Koncerty Południowe i spotkania z muzyką w ramach Jesiennych Salonów Muzycznych. Działalność artystyczna Cameraty została opublikowana na trzech płytach CD.

 

Od 1 czerwca 2012 r. Zespół rozpoczął samodzielną działalność koncertową.

Życzymy Cameracie wielu artystycznych sukcesów.