Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

...i Region

Pomorze Zachodnie

pomorze1500mWedług historyków i językoznawców nazwa Pomorze powstała prawdopodobnie w średniowieczu na terenie dzisiejszej Wielkopolski i oznaczał po prostu krainę rozciągającą się "po morze". Panowanie polskie nad Pomorzem na przełomie X i XI w. utrwaliło tę nazwę na tyle, że w połowie XI w. została ona odnotowana w niemieckich źródłach pisanych.

Początkowo pod pojęciem Pomorza rozumiano wyłącznie ziemie pomiędzy Wisłą, Odrą i Notecią. Jednak wraz z podbojami książąt z dynastii Gryfitów Pomorze rozciągało się coraz bardziej na zachód. Ostateczne ukształtowanie znaczenia tej nazwy nastąpiło w XIII i XIV w. - z jednej strony w wyniku opanowania Rugii przez książąt pomorskich, z drugiej przez utratę na rzecz Brandenburgi znacznych obszarów na południu i południowym-zachodzie. Obecnie w języku polskim Pomorze w dalszym ciągu oznacza ziemie od dolnej Wisły po Rugię, choć z racji odmiennych losów historycznych dla części nadwiślańskiej używa się nazwy Pomorze Wschodnie, podczas gdy część nadodrzańska nazywana jest Pomorzem Zachodnim.

Pisane dzieje Pomorza Zachodniego rozpoczynają się dopiero w IX, może w X w., kiedy było ono w posiadaniu bliżej nieznanych plemion zachodniosłowiańskich. Od lat trzydziestych XIII w. nad Pianę, Odrę i Parsętę zaczęli napływać osadnicy z Niemiec, co po dłuższym czasie doprowadziło do powstania tutaj tzw. nowego plemienia niemieckiego, składającego się zarówno z imigrujących osadników, jak i autochtonów.

W tej postaci Pomorze Zachodnie przetrwało do II wojny światowej i nikt u jej progu nie przewidywał, jak bardzo odmieni ona losy tych ziem. Dla zwykłych mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy bardzo długo nie zetknęli się bezpośrednio z działaniami wojennymi, koniec wojny musiał być prawdziwym szokiem, jakim byłby dla każdego, kogo zmusza się - niezależnie od jego winy - do opuszczenia domu i rodzinnych stron. W efekcie wojny doszło bowiem nie tylko do podziału politycznego, lecz również - zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej - do przymusowej migracji ludności. Niemcy z terenów na wschód od Odry musieli opuścić swoje siedziby, a na ich miejsce przybyli Polacy z Polski centralnej, kresów wschodnich, a także Ukraińscy wysiedleńcy z pogranicza polsko-ukraińskiego.

Historia Pomorza Zachodniego jest przedmiotem zainteresowań historyków polskich i niemieckich, autorów książki "Pomorze Zachodnie poprzez wieki", z której zaczerpnięto przedstawione powyżej informacje.

Województwo Zachodniopomorskie

mapapowiatow Jego północną granicę stanowi Morze Bałtyckie, od zachodu graniczy z Niemcami, od południa z Województwem Lubuskim, a od wschodu z Pomorskim. Województwo Zachodniopomorskie należy do najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Sprzyja temu wyjątkowy klimat i zróżnicowane walory krajobrazowo-przyrodnicze: setki kilometrów wybrzeża, piaszczyste i szerokie plaże, tysiące czystych jezior, liczne wzniesienia polodowcowe, wspaniałe, pełne zwierzyny i ptactwa lasy.

W ślad za tą różnorodnością idzie rozmaitość oferty turystycznej. Miłośnikom przyrody wiele satysfakcji da wizyta w zachodniopomorskich lasach, parkach krajobrazowych i narodowych. Amatorów czynnego wypoczynku przyciągną pojezierza gwarantujące świetne warunki do uprawiania wszelkich form turystyki aktywnej: od nart wodnych przez żeglarstwo po surfing i windsurfing, wycieczki piesze i rowerowe, jeździectwo, golf, kajakarstwo oraz wiele innych.

Równie ciekawa jest coroczna oferta kulturalna. Odbywające się o każdej porze roku koncerty i festiwale, znakomite wystawy dzieł sztuk pięknych, muzea i galerie, pełne atrakcji festyny, działające centra rozrywki, częste regionalne i międzynarodowe imprezy sportowe zapewnią świetną rozrywkę i spędzenie wolnego czasu.

W całym województwie rozsiane są wspaniałe zabytki architektury nierozerwalnie związane z historią regionu. Zamki, pałace, dwory, stare kościoły i pozostałości średniowiecznych klasztorów, legendy i podania, ruiny budowli historycznych oraz umocnienia i fortyfikacje obronne pozwolą poznać niezwykłe dzieje tych ziem.

Nowoczesne obiekty noclegowe - nowoczesne hotele i pensjonaty, romantyczne pałace i dwory, zajazdy i ośrodki wypoczynkowe zadowolą najbardziej wymagających. Słynne uzdrowiska i liczne sanatoria pozwolą połączyć wypoczynek z poprawą zdrowia i kondycji. Gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe i schroniska dostępne są dla każdej kieszeni