Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Johannes Bugenhagen, Doktor Pomeranus, 1485–1558

20091203_bugenhagenWystawa poświęcona życiu i pracy znanego reformatora, ks. dr Johannesa Bugenhagena, zwanego Doktor Pomeranus. Urodzony 24 czerwca 1485 na wyspie Wolin, studia humanistyczne odbył na akademii w Greifswaldzie, po przyjęciu święceń pracował jako duchowny i nauczyciel prowadząc m.in. szkołę w Trzebiatowie oraz wykładając egzegezę biblijną i patrologię w szkole klasztornej w Białobokach. Pod wpływem lektury pism Erazma z Rotterdamu i dzieł Lutra przyjął myśl o potrzebie przeprowadzenia reformy Kościoła. W 1521 r. przybył do Wittenbergi, gdzie podjął studia teologiczne i prowadził wykłady z zakresu egzegezy biblijnej. Od 1523 r. był proboszczem miejskim Wittenbergi i osobistym opiekunem duchowym Lutra, on też pobłogosławił małżeństwo Lutra z Katarzyną von Bora. W 1533 r. został profesorem uniwersytetu w Wittenberdze. W latach 1539-1541 pomagał Lutrowi w rewizji jego tłumaczenia Pisma Świętego na język niemiecki, sam zaś przełożył Nowy Testament na dialekt dolnoniemiecki (Det Nye Testament). Ogromny talent organizacyjny Bugenhagena był dużą pomocą przy wprowadzaniu przez niego nowego porządku kościelnego w Północnych Niemczech oraz w krajach skandynawskich. Jego działania prowadziły nie tylko w kierunku reformy życia kościelnego, ale również obejmowały szkolnictwo i zagadnienia socjalne. W Norwegii i Danii zreformował Kościół, założył Uniwersytet Kopenhaski, którego był pierwszym rektorem, a wprowadzony przez niego w 1539 r. nowy porządek kościelny jeszcze dziś jest podstawą duńskich przepisów konstytucyjnych. W tym samym roku został generalnym superintendentem Saksonii. Po śmierci Lutra w 1546 r. zatroszczył się o jego dzieci i wdowę po Reformatorze. Bugenhagen jest również autorem pierwszej historii Pomorza, Pomerania in IV libros divisa (wydana pośmiertnie w 1728 r.). Wśród wielu jego dzieł wysoko ceniono komentarze do Księgi Psalmów i do Listów Pawłowych.

Wystawa zorganizowana w ramach VI Prezentacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim

Zrealizowana we współpracy z Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte e.V. przy wsparciu finansowym Staatskanzlei Schwerin

Wystawa trwała od 5.08.2009 do 10.09.2009