Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Rody Magnackie

W dniach 18 i 25 lipca 2010 o  godz. 11.00 i 13.00 po wystawie "Rody magnackie " oprowadza Katarzyna Syrenicz.

ilustracja_rodyDo 29 sierpnia br. w Galerii Północnej prezentujemy wystawę przygotowaną przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Rody magnackie, w ramach której przypominamy historię rodów Czartoryskich i Sanguszków herbu Pogoń Litewska, Krasińskich herbu Ślepowron, Lubomirskich herbu Szreniawa, Potockich herbu Pilawa, Radziwiłłów herbu Trąby, Sapiehów herbu Lis oraz Sobieskich herbu Janina, a także wpływ jaki miały one na kształtowanie się historii i kultury naszego kraju. Na ekspozycję wybrano zdjęcia i portrety najciekawszych przedstawicieli rodów, widoki siedzib, starodruki, dokumenty pergaminowe, pamiętniki, korespondencję, pamiątki osobiste i rzemiosło artystyczne. W aranżacji oddającej klimat siedzib magnackich można zobaczyć m.in. portrety Jana III Sobieskiego i jego żony, słynnej z urody Marysieńki, jednego z trzech najwybitniejszych poetów i dramatopisarzy doby romantyzmu - Zygmunta Krasińskiego i jego rodziny, patriotów biorących udział w powstaniach listopadowym i styczniowym ale także magnatów, którzy zapisali się negatywnie w historii naszej ojczyzny. Arcyciekawe są eksponowane dokumenty, m.in. przywilej króla Zygmunta Augusta na urząd Kanclerza W.X. Litewskiego dla Mikołaja Radziwiłła, księcia na Ołyce i Nieświeżu z 26.12.1550r., przywilej króla Jana Kazimierza dany Janowi Sobieskiemu na stanowisko Marszałka W. X. Litewskiego z 8.01.1665 roku, słynne Rękopisma własnoręczne króla Jana III („Instrucia synom moim do Paryża") z lat 1683-1694, Regestr ekspensy na wyprawę księżniczki Konstancji Poniatowskiej z 1775, książkę wydatków domowych Anny Potockiej z lat 1811-1812 (synowej Stanisława Kostki Potockiego), indult wydany Karolowi Stanisławowi (Panie Kochanku) Radziwiłłowi na ślub z ks. Marją z Lubomirskich z 1753, pamiętnik Szczęsnego Potockiego i wiele innych wyjątkowych eksponatów przybliżających tę warstwę społeczną także z perspektywy dnia codziennego. Obiekty do wystawy użyczyły nam wiodące placówki muzealne w kraju: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum-Pałac w Wilanowie, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa w Warszawie.

 

Kurator wystawy: Barbara Igielska

Aranżacja: Jerzy Ząbczyk