Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Fragment większej całości

fwcWystawa prezentuje kolekcję malarstwa, budowaną przez Biuro Wystaw Artystycznych a następnie przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie począwszy od lat 60-tych XX wieku z przerwami do czasów obecnych.
Kolekcję Zamku można podzielić na dwie grupy.
Pierwsza, to obiekty gromadzone od lat sześćdziesiątych, odzwierciedlające program galerii BWA wynikający z ówczesnych uwarunkowań zarówno artystycznych jak też w bardzo dużym stopniu politycznym. W tej grupie zobaczymy prace m.in.: A. Kondratskiego, E. Messera, I. Naruszewicza, M. Nyczki, G. Recka, O.Bałakirewa, T. Eysymonta, E. Kalwaryjskiego, Ł. Niewisiewicza.
Druga grupa to prace zakupione do kolekcji od artystów nie związanych ze Szczecinem:
E. Dwurnika, A. Fogtta, Z. Kulik, P.Łubowskiego, F. Maśluszczaka A. Roszkowskiego, A.Styki
i I. Gustowskiej.

Zestawienie dużej ilości prac powstałych na przestrzeni od lat 50. XX wieku do 2010 roku daje możliwość zrozumienia i poznania zjawisk nadchodzących w sztuce polskiej na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci.