Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Panorama Bitwy pod Grunwaldem

Panoramę bitwy pod Grunwaldem, namalowaną przez Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela z okazji obchodów 500. rocznicy zwycięstwa, zorganizowanych w Krakowie w roku 1910, można było obejrzeć w dawnej kaplicy zamkowej w Szczecinie (10 października - 5 listopada 2010). Dzieło to, o wymiarach 5 x 10 m, w 1939 roku zostało przewiezione do Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, w którego zbiorach pozostaje do dziś. Po 71. latach z okazji przypadającej 600. rocznicy bitwy grunwaldzkiej, ponownie można było je podziwiać w Polsce. Ekspozycja składała się także z 56. replik sztandarów, wziętych przez króla Władysława Jagiełłę w czasie wielkiej bitwy, po dziś dzień pozostających symbolem zwycięstwa i chwały narodu. Ich niezwykłym źródłem ikonograficznym jest słynne dzieło Jana Długosza Banderia Prutenorum z 1448 roku, zawierające miniatury wykonane przez krakowskiego malarza Stanisława Durnika, przedstawiające pięćdziesiąt pięć sztandarów (pierwotnie pięćdziesiąt sześć) wraz z łacińskim tekstem tłumaczącym ich pochodzenie. Jest to niezwykłej wagi dokument historyczny, ponieważ jest pierwszym średniowiecznym kodeksem opisującym w sposób kompletny wszystkie chorągwie wojska krzyżackiego. Opisy w nim zawarte stały się asumptem do późniejszych prób rekonstrukcji sztandarów.


panorama2_600

Kurator wystawy : Alicja Młodecka
Kurator wystawy w Zamku Książąt Pomorskich: Barbara Igielska

Obraz „Bitwa pod Grunwaldem" ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego sprowadziła do Polski Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ.

Idea wystawy w ramach jubileuszu 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem: Alicja Młodecka, Adam Dobosz

Współorganizatorzy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Zamek Królewski na Wawelu.

Do odsłuchania zwiastun wystawy: