Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Wieża Babel. Rzecz o językach i formach ich zapisu

Na świecie istnieje ponad 6 tysięcy języków i choć język angielski jest powszechnie stosowanym narzędziem komunikacji międzynarodowej to jednak języki ojczyste stanowią klucz do poznania i zrozumienia narodów i kultur.

Wystawa „Wieża Babel" wszechstronne prezentuje wybrane języki świata (w tym języki „zapomniane") w oparciu o zabytki piśmiennicze od starożytności (pismo klinowe - m. in.: fragment inskrypcji klinowej króla Nabuchodonozora II; pismo hieroglificzne - papirusy z fragmentami tekstów z „Księgi Umarłych") po czasy nowożytne (inskrypcje fenickie, greckie i rzymskie) i pisma wschodu (japońskie drzeworyty z tekstami poetyckimi, chińskie pismo kaligraficzne, manuskrypty arabskie i tybetańskie zdobione miniaturami), będące przykładami rodzajów pism znanych obecnie tylko wąskiej grupie specjalistów jak i te mające swe zastosowanie we współczesnym świecie.


Wystawie towarzyszy katalog z tekstami poświęconymi wybranym językom, notami katalogowymi i reprodukcjami zabytków udostępnionych na wystawę.

kuratorzy wystawy: Renata Zdero, Jolanta Rybkiewicz