Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Kiejstut Bereźnicki. Malarstwo i rysunek

kiejstutKiejstut Bereźnicki urodził się w 1935 roku w Poznaniu. Odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Stanisława Teisseyre'a w 1958 roku. Od 1960 roku pracuje w gdańskiej uczelni, początkowo jako asystent prof. Stanisława Teisseyre'a, a następnie prof. Jacka Żuławskiego. Od 1982 roku kieruje pracownią malarstwa. W latach 1981-1984 pełnił funkcję prorektora. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1984, a profesora zwyczajnego w 1994 roku.

Kiejstut Bereźnicki jest jednym z najbardziej interesujących współczesnych malarzy polskich. Uprawia sztukę figuratywną, zakorzenioną w europejskiej tradycji. Chętnie odwołuje się do XVII- wiecznego malarstwa holenderskiego i hiszpańskiego. Jednak jak sam podkreślał w jednym z wywiadów, czerpanie z dawnego malarstwa nie jest dla niego naśladownictwem, a konfrontacją, dyskusją z dawnymi mistrzami. Fascynacja malarstwem przeszłości odzwierciedla się zarówno w doskonale opanowanym warsztacie jak i w tematyce prac. Autor korzysta w sposób przemyślany i zarazem swobodny z dorobku ikonograficznego przeszłości, tworząc własne wersje odwiecznych tematów sztuki. Większość prac należy do podobnego typu przedstawień, ujętych w cykle. W latach sześćdziesiątych dominowały w jego twórczości martwe natury, w następnej dekadzie pojawiły się sceny chrystologiczne, rodzajowe, mitologiczne i biblijne. Kolejne dziesięciolecia zdominowały wielofigurowe karnawały, uczty i procesje. Poszukując nowych motywów, autor pozostał wierny swoim zainteresowaniom martwą naturą, spowitą aurą tajemniczości i "wanitatywną ciszą". Te przemyślane kompozycje zdają się przypominać o przemijalności rzeczy doczesnych i znikomości egzystencji ludzkiej. Na wystawie prezentujemy około 50 dzieł artysty z jego zbiorów własnych.