Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Katalogi wystaw

 


Tytuł: Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów

pod red. Marii Łopuch

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2017

ISBN 978-83-60816-70-7

Format: 270 x 206 mm, objętość 328 stron, oprawa twarda, polska wersja językowa, streszczenia w językach angielskim i niemieckim, ilustracje barwne

Publikacja bezpłatna dla instytucji kultury i badaczy zajmujących się problematyką pomorską.

Katalog wystawy stałej „Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów" zawiera artykuły przybliżające szeroki kontekst historyczny wystawy:
Maria Łopuch „Funeralia pomorskich Gryfitów",
Joanna Kościelna „Nowożytny ceremoniał pogrzebowy Gryfitów (1531-1654)",
Agnieszka Borysowska „Poezja kunsztowna w drukach żałobnych dedykowanych Gryfitom"
Barbara Ochendowska-Grzelak „Sarkofagi szczecińskie"
Marzena Głodek „Sarkofagi wołogoskie",,
Marzena Głodek „Sarkofagi darłowskie",
Anna O. Sujecka „Sarkofagi słupskie".
Dopełnieniem publikacji są materiały źródłowe związane z pochówkiem Bogusława XIII w tłumaczeniu Tomasza Grzelaka oraz noty katalogowe sarkofagów szczecińskich opracowane przez Barbarę Ochendowską-Grzelak.

Zadanie „Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów - katalog wystawy" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


 

 


Tytuł: Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner (Philipp II., eine Metapher für die Welt)

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2015

ISBN 978-83-60816-66-0
tom I: ISBN 978-83-60816-67-7
tom II: ISBN 978-83-60816-68-4

nakład wyczerpany

Oprawa twarda, wersja dwujęzyczna (polsko-niemiecka),
format: 20 × 32 cm, tom I: s. 184, tom II s. 440

Egzemplarz bezpłatny dla instytucji kultury

Katalog wystawy czasowej „Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner". Tom I zawiera eseje przybliżające szeroki kontekst historyczny wystawy, tom II noty katalogowe wraz z komentarzem i zdjęcia prezentowanych obiektów.
Tom I:
Monika Frankowska-Makała - Książę pomorski Filip II - uczony, kolekcjoner, mecenas
Christoph Emmendörffer - Cud świata jako model biznesowy
Barbara Mundt - Kabinet pomorski
Radosław Skrycki - Pomorze w kartografii renesansowej
Dorota Szymczak - Czterysta lat srebrnego ołtarza darłowskiego
Tom II:
Renata Zdero, Jolanta Rybkiewicz - O koncepcji wystawy i katalogu
Christo et reipublicae
(Lata młodzieńcze / Mariaż Filipa i Zofii / Kontakty z dworami europejskimi / W księstwie Filipa II / W zaciszu książęcego apartamentu / Pompa funebris 1618)

Wizerunek domu panującego. Fundacje Filipa II
(Kabinet pomorski / Augsburskie dzieła eksportowe / Pomorze w kartografii. Wielkie dzieło Lubinusa / Deo et pomeraniae / Ozdoba kościoła)

 

Patronat honorowy: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza

Katalog opublikowany w ramach projektu „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Dofinansowano ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.Tytuł: Jan III Sobieski – marszałek, hetman, król

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2015

ISBN 978-83-60816-64-6

Oprawa twarda, format: 27,0 x 20,7 cm, s. 136

Egzemplarz bezpłatny dla instytucji kultury

Katalog wystawy czasowej „Jan III Sobieski – marszałek, hetman, król" organizowanej we współpracy z Lwowskim Muzeum Historycznym. Zawiera zdjęcia i noty katalogowe wybranych obiektów prezentowanych na ekspozycji oraz eseje przybliżające kontekst historyczny wystawy:

Taras Rudko – Jan Sobieski i Lwów

dr Konrad Bobiatyński – Sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej w okresie aktywności politycznej i wojskowej Jana Sobieskiego (1648–1696)

prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel – Geneza oraz dzieje Kozaczyzny (XVI–XVII wiek)

dr Zbigniew Hundert – Jan III Sobieski jako wódz

 

Patronat honorowy:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza

 

Zadanie realizowane w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 2. Wspieranie działań muzealnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.Tytuł: Pod skrzydłami Gryfa

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2014

ISBN 978-83-60816-63-9

Cena: 80 zł

Oprawa twarda, format: 20 x 32 cm, s. 248, polska wersja językowa

Katalog wystawy „Pod skrzydłami Gryfa" zorganizowanej we współpracy z Archiwum      Państwowym w Szczecinie w ramach obchodów Roku Gryfa 2014. Katalog nie tylko      prezentuje zabytki, które weszły w skład wystawy, ale również przybliża motyw gryfa w szerszym kontekście historycznym.Na publikację złożyły się teksty: dr. Ralfa-Gunnara Werlicha „Początki gryfa pomorskiego w ówczesnym kontekście politycznym i heraldycznym z okazji 800-lecia najstarszego przedstawienia obrazowego"; dr Barbary Ochendowskiej-Grzelak „Motyw Gryfa w sztuce książęcej Pomorza Zachodniego na tle sztuki europejskiej"; dr Pawła Guta „Gryf elementem heraldyki państwowej i regionalnej Pomorza Zachodniego od połowy XVII do początku XXI wieku" oraz dr Agnieszki Gut „Gryf w herbach miast, gmin wiejskich i powiatów Pomorza Zachodniego od średniowiecza do współczesności". Katalog uzupełniają komentarze dotyczące wizerunków gryfa na monetach, medalach i pieczęciach oraz noty poszczególnych obiektów. Część katalogowa podzielona została na cztery części: I. Fantastyczna hybryda. Gryf w sztuce europejskiej od średniowiecza do czasów nowożytnych; II. Gryf w służbie książąt pomorskich; III. Puste gniazdo gryfa. Heraldyka pomorska w czasach szwedzkich i brandenbursko-pruskich; IV. Pomorskie herby miejskie. Od średniowiecza do współczesności.

 

 

 

Tytuł: Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2013

ISBN 978-83-60816-59-2

Oprawa twarda, format: 20,6 x 27 cm, s. 408, polsko-niemiecka wersja językowa

Egzemplarz bezpłatny dla instytucji kultury

Katalog wystawy „Gabinet Lubinusa" oprócz szczegółowych opisów Mapy Księstwa Rugijskiego, Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego i Nowej Najświetniejszej Mapy Księstwa Pomorskiego, zawiera także zbiór tekstów z zakresu historii, historii sztuki i kartografii, przybliżających fenomen dzieł kartograficznych Eilharda Lubinusa. Katalog uzupełniają po raz pierwszy tłumaczone na język polski materiały źródłowe: korespondencja Eilharda Lubinusa z lat 1610 - 1622 i dziennik podróży z 1612 roku.

Redakcją naukową tomu zajął się dr Radosław Skrycki, członek PAN specjalizujący się w pomorskiej kartografii. Autorami tekstów są również: prof. Radosław Gaziński, dr Eckhard Jäger, prof. Jan Szeliga, dr Ewa Gwiazdowska ‑ Banaszek, Jerzy Grzelak
i dr Małgorzata Cieśluk.

Katalog został wydany pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka.

Patronat medialny:Polski Przegląd Kartograficzny

Zadania realizowane w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 2. Wspieranie działań muzealnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


 

 

Tytuł: Rzeźba. Stanisław Andrzej Biżek

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2013

ISBN 978-83-60816-57-8

Cena: 30 zł

format: B2, objętość: 300 str., nakład: 500 egz.

Katalog opublikowany z okazji 50 lecia działalności Stanisława Biżka – szczecińskiego artysty, który od lat z powodzeniem uprawia małe formy rzeźbiarskie, medalierstwo, rzeźbę plenerową i monumentalną. W maju 2014 r. Zamek Książąt Pomorskich udostępni zwiedzającym retrospektywną wystawę prezentującą dotychczasowy dorobek artysty. Stanisław Biżek ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne w Szczecinie i w innych polskich miastach (m.in. w Koszalinie, Lublinie, Goleniowie), w Galerii ARS TERRA w Bucholz (Niemcy) 1997, Galerii Philippe Gelot w Paryżu (Francja) 1998, Hütscherod (Niemcy) 2000, Holbaek (Dania) 2002, Rostocku (Niemcy) 2007, udział w kilkudziesięciu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych (III Ogólnopolska Wystawa Rzeźb, Warszawa 1971, Ogólnopolskie Biennale Małych Form Rzeźbiarskich Poznań 1974-1991, Światowa Wystawa Medalierstwa FIDEM Kraków 1975, Międzynarodowe Biennale „Dantesco” Ravenna we Włoszech 1977, 1979, 1983, 1998, 2003).
Autor wielu prac rzeźbiarskich i pomników w regionie m. in. rzeźb plenerowych w Szczecinie, współautor pomnika 1000-lecia bitwy pod Cedynią, Pomnika na Cmentarzu Wojskowym w Kamieniu Pomorskim, pomnika Osadnikom w Chojnie. Pomniki w: Myśliborzu, Dębnie Lubuskim, Łobzie. Rzeźby w: Międzyzdrojach, Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Legnicy. W Niemczech: w Binz, Kuhlungsborn, Albeck, Behringen.
Wykonawca licznych tablic w brązie m. in. dla Zamku Książąt Pomorskich, Katedry Szczecińskiej, kościoła św. Jana Chrzciciela, Politechniki Szczecińskiej, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz szkół.
Działacz społeczny i związkowy m. in. były prezes ZPAP, założyciel i prezes oddziału ZAR w Szczecinie, założyciel Stowarzyszenia Twórczego Artystów Rzeźbiarzy w Szczecinie. Założyciel Sekcji Rzeźby ZPAP w 1999 roku. Inicjator imprez rzeźbiarskich m. in. rzeźb plenerowych przy alei Jana Pawła II w Szczecinie, pleneru medalierskiego z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Szczecinowi, pleneru rzeźbiarskiego na terenie szpitala onkologicznego w Szczecinie, biennale rzeźby pt. Ochrona Środowiska Naturalnego, Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego w Buku, projektant odznaczenia (krzyża) Gryfa Zachodniopomorskiego. Uczestnik licznych międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich w drewnie, granicie, metalu.
Uhonorowany szeregiem szczecińskich i państwowych odznaczeń.
Katalog został dofinansowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Miasta Szczecin.

 

 

Katalog Miejsca - Krzysztof Krzywiński, malarstwo 2009-2014
Kliknij na okładkę, aby pobrać:


Tytuł: Praca kobiety nigdy się nie kończy

Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Rok wydania 2013

ISBN 978-83-63463-04-5

nakład wyczerpany

oprawa twarda, format: 28 x 24 cm, s. 286, il. 132, publikacja dwujęzyczna (polsko-angielska).

Katalog towarzyszy wystawie, której tytuł zaczerpnięty został z siedemnastowiecznej angielskiej pieśni (A woman’s work is never done). W publikacji przedstawiono sto dwadzieścia sześć, europejskich rycin powstałych od schyłku XV do połowy XIX wieku. Grafikom towarzyszą obszerne opisy przybliżające ich historię i tematykę. Obok słynnych plansz największych mistrzów: Albrechta Dürera i Rembrandta van Rijn, znalazły się tu rzadko pokazywane kreacje grafików XVII i XVIII stulecia, przede wszystkim holenderskich i francuskich. Różnorodność spojrzeń artystycznych dobrze ilustruje złożoność tematyki kobiecej, a szerokie granice czasowe pozwalają odnaleźć podobieństwa oraz różnice w jej postrzeganiu. Katalog dopełniają pojedyncze prace współczesnych polskich artystów (m.in. Aliny Szapocznikow i Xawerego Dunikowskiego).

 

Tytuł: Wielcy hetmani Rzeczypospolitej

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2012

ISBN 978-83-60816-56-1

nakład wyczerpany

Nakład: 300 egz., oprawa twarda, format: 27,5 x 21 cm, s. 88, il. kolor. 54, il. cz.-b. 10, publikacja w polskiej wersji językowej.

Instytucja hetmaństwa na stałe wpisała się w polską świadomość narodową i częste odwołania do niej można napotkać we współczesnej kulturze, jak i w nauce czy w polityce. Ten sentyment ma przy tym dwuznaczny charakter: z jednej strony okres świetności hetmanów odsyła nas do złotego wieku rzeczypospolitej szlacheckiej, szeregu wielkich sukcesów militarnych i czasu sprzyjającemu charyzmatycznym dowódcom. Z drugiej – przypomina czas powolnej erozji, wreszcie – klęski ówczesnego systemu politycznego i będących ich wynikiem rozbiorów (ze wstępu do katalogu).
W katalogu zamieszczono esej autorstwa Jarosława Godlewskiego poświęcony jednemu z najważniejszych urzędów publicznych w I Rzeczypospolitej, noty biograficzne wybranych hetmanów, wykaz bibliografii. Katalog zamyka wykaz eksponatów użyczonych na wystawę. Publikacja towarzysząca wystawie zorganizowanej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w czerwcu-wrześniu 2012.

 

katalogfuneraliaTytuł: Die blume ist verwelckt. Protestanckie funeralia na Pomorzu od początku XVII do połowy XX wieku

Wydawca: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Rok wydania 2010

ISBN 978-83-89329-56-1

nakład wyczerpany

Oprawa miękka, format: 29,5 x 21 cm, s. 96, il. 118, polska wersja językowa, podsumowanie niemiecka wersja językowa.

Niemiecki tytuł wystawy, będący cytatem z jednego z prezentowanych na ekspozycji epitafiów, ma przypominać o kruchości świata doczesnego i przemijaniu. Warto podkreślić, iż został on spisany zgodnie z oryginalną wersją znajdującą się na osiemnastowiecznym epitafium rodziny Karsten. Zaczerpnięty z księgi Izajasza jest nawoływaniem do poprawy życia doczesnego w nadziei na lepsze życie wieczne.
W katalogu wystawy zamieszczono esej autorstwa Anny O. Brochockiej oraz noty katalogowe i zdjęcia zabytków (epitafia, nagrobki, stroje pogrzebowe, okucia trumienne) wybranych na ekspozycję.

 

my_i_oni_katalog

tytuł: MY i ONI. ZAWIŁA HISTORIA ODMIENNOŚCI

wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

rok wydania: 2011

ISBN 978-83-89273-81-9

nakład wyczerpany

oprawa twarda, format: 28 x 24,5 cm, s. 250, il. 112 (czar.-b. i k.), publikacja dwujęzyczna polsko-angielska

Album towarzyszący wystawie My i Oni. Zawiła historia odmienności to prawdziwa skarbnica historycznych przedstawień Obcego w grafice. Te odmienne pod różnymi względami istoty zostały ukazane w czterech działach - Persona, Dziwo, Bohater i Wróg. Eksponowane grafiki (autorstwa takich artystów jak Martin Schongauer, Albrecht Dürer czy Lucas van Leyden) przedstawiają zarówno anomalie (z opracowań medycznych), inne rasy ludzkie tak obce dla Europejczyka z przełomu XV i XVI wieku oraz mitologiczne, często niebezpieczne i demoniczne stwory. Ponad stu grafikom towarzyszą obszerne opisy przybliżające ich historię i tematykę. Katalog zawiera teksty autorstwa Bronisława Maja, Anny Olszewskiej, Andrzeja Rabendy i Andrzeja Szczeklika.

 

okladka_oscar
tytuł: Alfons Mucha. Plakaty

wydawca Regionalne Muzeum w Chrudimiu

rok wydania: 2008

EAN 978-80-87078-02-0

nakład wyczerpany

oprawa miękka, format: 29,5 x 21 cm, s. 104, il. kolor. 48, publikacja dwujęzyczna (czesko-angielska).

Alfons Mucha (1860-1939), którego twórczość stanowi jeden z symboli secesji, znany jest głównie dzięki swym pracom o charakterze dekoracyjnym i użytkowym. Słynny Czech, u którego plakaty zamawiała cała Europa, bez wątpienia jest jednym z ojców nowoczesnej sztuki użytkowej. Projektował nie tylko plakaty artystyczne, ale też ilustracje książkowe, panneau i kalendarze. Wiele jego prac to oryginalne formy reklamowe. Katalog zawiera biografię artysty i artykuł poświęcony kolekcji plakatów Alfonsa Muchy w Regionalnym Muzeum w Chrudmimiu. Każda reprodukowana praca artysty opatrzona jest metryką i komentarzem.

 

okladka_muchatytuł: Oscar Achenbach

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich

rok wydania: 2011

ISBN 978-83-60816-53-0

Cena: 25 zł

nakład: 500 egz., oprawa twarda, format: 24 x 17,5 cm, s. 134, il. kolor. 57, il. cz.-b. 14, publikacja dwujęzyczna (polsko-niemiecka).

Oscar Hermann Martin Achenbach urodził się w grudniu 1868 r. w Szczecinie. W rodzinnym mieście ukończył królewskie Gimnazjum Mariackie oraz Szkołę im. X. Barnima. Owocny okres twórczości przypada na czas prowadzenia atelier w Berlinie, urozmaicony podróżami studyjnymi zarówno na południe Włoch, skąd artysta przywoził liczne rysunki najważniejszych zabytków antycznych, jak również na północ, gdzie rozwijał malarskie widzenie natury poprzez obserwację nadmorskich krajobrazów Norwegii. Eseje autorstwa Marii Łopuch i dr Melanie Ehler ukazują twórcę na tle epoki. Katalog zamyka biografia artysty opisana przez jego wnuka prof. Johannesa Achenbacha.

logo

Publikacja wydana w ramach programu ARS POMERANIAE z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 babel3_02
tytuł: WIEŻA BABEL. Rzecz o językach i formach ich zapisu

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2010

ISBN 978-83-60816-52-3

Cena: 45 zł

nakład: 250 egz., oprawa miękka, format: 27 x 20 cm, s. 116, il. kolor. 33, il. cz.-b. 5, publikację zamyka wykaz obiektów użyczonych na wystawę

Katalog zawiera eseje poświęcone następującym zagadnieniom: powstanie, rozprzestrzenienie i odczytanie pisma klinowego (Andrzej Reiche), język staroegipski (Monika Dolińska), język koptyjski (Tadeusz Górecki), język grecki (Alfred Twardecki), „Święte słowa". Znaczenie pisma cerkiewnosłowiańskiego w redakcji prawosławnej (Anna Sulikowska-Gąska), język etruski (Witold Dobrowolski), język łaciński (Alfred Twardecki), paleografia (Alfred Twardecki), języki krajów islamu i kaligrafia arabska (Małgorzata Redlak), język hebrajski (Michał Koktysz), pisma indyjskie i pisma pochodzenia indyjskiego (Małgorzata Szpindler), język chiński (Joanna Markiewicz i Joanna Popkowska), pismo japońskie (Anna Katarzyna Maleszko), oraz noty katalogowe wybranych zabytków.


rody_magnackie
tytuł: Rody magnackie

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2010

ISBN 978-83-60816-21-6

Cena: 23 zł

nakład: 500 egz., oprawa miękka, format: 27 x 22 cm, s. 56, il. kolor. 48, publikację zamyka wykaz dokumentów i muzealiów użyczonych na wystawę.

Katalog został poświęcony siedmiu rodom magnackim: Czartoryskim, Krasińskim, Lubomirskim, Potockim, Radziwiłłom, Sanguszkom, Sapiehom i Sobieskim przybliżając w skrócie ich historię, siedziby rodowe oraz biografie najwybitniejszych przedstawicieli. Całość bogato ilustrowana reprodukcjami portretów, fotografii rodzinnych i przywilejów królewskich.


urodatytuł: URODA PORTRETU. Polska od Kobera do Witkacego

wydawca: Zamek Królewski w Warszawie

rok wydania: 2009

ISBN 978-83-7022-182-9

Cena 85 zł

nakład: 300 egz. (dodruk), format: 24 x 16 cm, s. 320, oprawa twarda i obwoluta, il. kolor. 76 + ilustracje detali obrazów

Katalog zawiera teksty autorstwa Andrzeja Rottermunda „O funkcjach portretu europejskiego", Przemysława Mrozowskiego „Portret i jego uroda w dawnej Polsce", Michała Haake „Portret i transcendencja" oraz noty katalogowe portretów udostępnionych na wystawę. Publikację zamyka bibliografia z wykazem skrótów.


tatarzy_polscy_01tytuł: Tatarzy polscy. Historia i kultura Tatarów w Polsce

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2009

ISBN 978-83-60816-50-9

nakład wyczerpany

nakład: 600 egz., oprawa twarda, format: 27,5 x 22 cm, s.96, il. kolor 69, il. cz.-b. 42 katalog zamyka wykaz eksponatów użyczonych na wystawę.

W katalogu zamieszczono eseje autorstwa Aleksandra Miśkiewicza „Tatarzy polscy Ziem Zachodnich", Janusza Kamockiego „Lance do boju, szable w dłoń...", Jacka Gutowskiego „Tatarska broń i uzbrojenie: Problemy identyfikacji" i Miestte Hotopp-Riecke „Polscy Tatarzy w Prusach. Przyczynek do dziejów wojskowości i historii mentalności". Całość bogato ilustrowana zdjęciami zabytków tatarskich z polskich zbiorów muzealnych.

mkidnlogo_01

Publikacja zrealizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

w_dazeniu_do_pieknatytuł: W dążeniu do piękna i doskonałości. O kobietach i ich upodobaniach. Moda kobieca od biedermeieru do l. 30. XX w.

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2008

ISBN 978-83-60816-24-0

Cena: 35 zł

nakład: 600 egz., oprawa twarda, format: A-4, s. 96, il. kolor. 120, publikację zamyka wykaz muzealiów użyczonych na wystawę

W publikacji zamieszczono eseje autorstwa Beaty Biedrońskiej-Słoty (biedermeier, czasy krynolin, turniur, secesji i art deco), Anny Sieradzkiej („Ostanie elegantki - moda l. 30 XX w.", „Nóżka modnie obuta"), Renaty Zdero (Moda na „japonizm"), Joanny Reginy Kowalskiej („O wachlarzach", „Z dziejów damskiej torebki"), Adama Leji („Świadkowie zapachów", „Noś parasol", „Elegancki chapeau na głowie") bogato ilustrowane reprodukcjami portretów kobiecych, ubiorów i akcesoriów.

mkidnlogo_01

Publikacja zrealizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

okladka_4tytuł: Malarstwo. Ogrody
wydawca: Zamek Książąt w Szczecinie
rok wydania; 2008
ISBN 978-83-608-06-6
Cena: 15 zł
nakład: 600 egz., oprawa twarda, format: 23,5 x 23,5 cm, s. 60, il. kolor. 30, il. cz.-b. 5

Katalog zawiera wstęp autorstwa Lecha Karwowskiego, oraz noty biograficzne Jarosława Eysymonta, Zbigniewa Gorlaka, Krzysztofa Markowskiego, Teresy Miszkin, Tomasza Psuji, Jacka Rykały i Bogdana Wojtasika. Całość dopełniają reprodukcje dzieł artystów.

mkidnlogo_01

Publikacja zrealizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

okladka_3tytuł: Edward Dwurnik. Malarstwo - Malerei

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2007

ISBN 978-83-60816-02-8

nakład wyczerpany


nakład: 600 egz., oprawa miękka, format: A-4, s. 32, il. kolor. 20

Katalog zawiera esej „W Polsce, czyli.... tuż obok. O malarstwie Edwarda Dwurnika" autorstwa Magdaleny Wicherkiewicz, notę biograficzną, oraz 20 reprodukcji obrazów artysty. Publikacja dwujęzyczna (polsko-niemiecka).


okladka_2tytuł: Carl Malchin (1838-1923) malarz z Meklemburgii. Malarstwo i szkice ze zbiorów Państwowego Muzeum w Schwerinie - Kolekcje Sztuki, Zamki i Ogrody


wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2007

ISBN 978-83-60816-04-2

nakład wyczerpany


nakład: 600 egz., oprawa miękka, format: 26,5 x 21 cm, s. 32., il. kolor. 18

Katalog zawiera esej poświęcony twórczości artysty autorstwa Kristiny Hegner, biografię, wykaz dzieł prezentowanych na wystawie oraz reprodukcje 20 obrazów artysty. Publikacja dwujęzyczna (polsko-niemiecka).


anna_krolautor: Anna Król

tytuł: Wiatr halny. „Krajowidoki" i wrażenia z Tatr w malarstwie polskim XIX i XX wieku

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie i Fundacja Turleja

rok wydania: 2006

nakład wyczerpany

ISBN 83-7411-015-5
978-83-7411-015-0

nakład: 1.000 egz., oprawa twarda, format: 32 x 24 cm, s. 254, il. kolor. 210, publikację zamykają noty biografie artystów i wybrana bibliografia

Wystawa i katalog „Wiatr halny..." wpisał się w cykl prezentacji sztuki polskiej, konsekwentnie realizowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ważny element tego projektu to jego funkcja poznawcza mająca na celu przybliżenie odbiorcy wiele dzieł nigdy dotąd nie prezentowanych na wystawach, pochodzących ze zbiorów prywatnych lub mniej znanych zbiorów muzealnych.


okladkaz_galeriitytuł: Z GALERII WSPOMNIEŃ

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2006

ISBN 978-83-916790-8-1

nakład wyczerpany

nakład: 600 egz., oprawa twarda, format: 24 x 18 cm, s. 184., il. kolor. 57, il. cz.-b. 11

Publikacja zawiera eseje autorstwa Jadwigi Najdowej „Pierwsze ćwierćwiecze polskiej plastyki Szczecina" i Barbary Chojnackiej „Szczecińskie środowisko plastyczne w latach 1965-2005" oraz noty biograficzne nieżyjących już artystów plastyków związanych ze Szczecinem na przestrzeni od 1945 do 2005.

Publikacja wydana w ramach programu ARS POMERANIAE z finansowym wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecina i PKO Bank Polski


hartig_01tytuł: Hans Hartig (1873-1936). Życie i twórczość

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2005

ISBN 83-916790-7-1

nakład: 400 egz., oprawa twarda, format: 24 x 17,5 cm, s. 108, il. kolor. 54, il. cz.-b. 9

nakład wyczerpany

Hans Hartig należał do pokolenia malarzy, które wyrosło w mieszczańskim świecie a później zostało skonfrontowane z nowa sztuką. Choć większość życia spędził w Berlinie, to jednak systematycznie powracał do miejsc, które pokochał w młodości: do Szczecina, Nowego Warpna, Gryfina i Wolin. Do końca życia pozostał wiernym portrecistą pomorskich miast i wsi. Katalog zawiera esej poświęcony twórczości artysty autorstwa Wielanda Barthelmessa, kalendarium życia oraz reprodukcje dzieł.

logo

Publikacja wydana w ramach programu ARS POMERANIAE z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Unii Europejskiej i Miasta Szczecina


tytuł: Między niebem a ziemią. Ernst Barlach - rzeźba i grafika

wydawca: koepcke publishing
rok wydania: 2005

nakład wyczerpany

nakład: 600 egz., oprawa miękka, obwoluta, format: A-4, s. 80, il. kolor. 6, il. cz.-b. 56

Katalog zawiera esej Volkera Probsta „Marmurowe katedry Północy. Ernst Barlach pomiędzy Włochami a Islandią", „Zycie opowiedziane przez siebie", Berlin 1928 (wspomnienia artysty), biografię, wykaz dzieł eksponowanych na wystawie (ze zbiorów Fundacji Ernsta Barlacha w Güstrow). Publikacja dwujęzyczna polsko-niemiecka
Katalog wydano z okazji prezentacji Meklemburgii Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim oraz Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006


julolevintytuł: Julo Levin. Życie i twórczość

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2001

nakład wyczerpany

nakład: 400 egz., oprawa miękka, format 24 x 18 cm, s. 52, il. kolor. 16, cz.-b. 7


Katalog zawiera esej autorstwa Jadwigi Najdowej, kalendarium życia i twórczości artysty
Julo Levin - niemiecki malarz ekspresjonista pochodzenia żydowskiego, urodzony w Szczecinie 1901, zamordowany w obozie koncentracyjnym Auschwitz - Birkenau w 1943. Kształcił się w Szkole Rzemiosła Artystycznego w Szczecinie i w Essen, a także w Akademiach Sztuk Pięknych w Monachium i w Düsseldorfie. Katalog towarzyszył wystawie zorganizowanej w 100. lecie urodzin artysty.

Publikacja wydana w ramach programu ARS POMERANIAE ze wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecina i Powszechnego Banku Kredytowego