Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Oscar Achenbach (1868-1935) - malarstwo i grafika

Oscar Hermann Martin Achenbach urodził się w grudniu 1868 r. w Szczecinie. W rodzinnym mieście ukończył królewskie Gimnazjum Mariackie oraz Szkołę im. X. Barnima. Owocny okres twórczości przypada na czas prowadzenia atelier w Berlinie, urozmaicony podróżami studyjnymi zarówno na południe Włoch, skąd artysta przywoził liczne rysunki najważniejszych zabytków antycznych, jak również na północ, gdzie rozwijał malarskie widzenie natury poprzez obserwację nadmorskich krajobrazów Norwegii. Dzieła zebrane na wystawę - akwarele, obrazy olejne, rysunki, grafiki, fotografie - ukazujące twórcę na tle epoki, pochodzą z licznych kolekcji prywatnych rozproszonych na terenie Niemiec i Szwajcarii, które zgromadzone zostały dzięki zaangażowaniu wnuka artysty dr prof. Hansa Achenbacha. Zwieńczeniem podjętego wysiłku będzie wystawa zorganizowana w 75. rocznicę śmierci malarza.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Pomorza w Greifswaldzie. Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Realisiert in Zusammenarbeit mit dem Pommerschen Landesmuseum, Greifswald. Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

kurator: Katarzyna Syrenicz

 

logo

 

logo2