Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Bez granic

makarenko_jura_zmierzch_olej_40x50_01Wystawa jest okazją do prezentacji wspólnych działań twórców ze Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej SAIE ze Szczecina oraz grupy artystów niemieckich „umKunst" z okręgu Uckermark. Od kilku lat artyści z obu grup spotykają się w Galerii Kunstverein Schwedt „Am Kietz" podczas jarmarków sztuki, plenerów, wernisaży. Zaowocowało to wystawą SAIE „Horyzonty" w 2008 r. oraz „Horyzonty II" w Galerii Kulturspeicher w 2009 roku. Galeria SAIE współpracuje również z artystami niemieckimi skupionymi w Kunstverein Templin, w Galerii Fachwerkkirche Luckow i w Galerii Sparkasse. Wspólne spotkania, wystawy i plenery są przykładem współpracy międzynarodowej ekipy artystów, którzy dostrzegają potrzebę integracji i konfrontacji swojej sztuki w obliczu przemian zachodzących we współczesnej, jednoczącej się Europie. Prezentowana wystawa jest próbą zniesienia granic w celu lepszego wzajemnego poznania, przełamywania barier mentalnościowych oraz twórczej integracji.