Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Zofia Stryjeńska - gwiazda dwudziestolecia

stryjeZofia Stryjeńska urodziła się w 1891 roku w Krakowie i tam też ukończyła słynną krakowską Szkołę Sztuk Niedzielskiej. Od lat 20. związana była z Zakopanem, a potem z Warszawą, która stanowiła centrum życia artystycznego ówczesnej epoki. Stryjeńska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci dwudziestolecia międzywojennego, dzięki wszechstronności i łatwo rozpoznawalnemu stylowi, który charakteryzują barwność, prostota, dekoracyjność, dynamika, geometryczność, wykorzystywanie motywów ludowych i słowiańskich, odwoływanie się do polskości. Artystka sięgała do wielu różnych form artystycznych, zajmując się malarstwem, rysunkiem, akwarelą, litografią, tworząc projekty scenograficzne, freski, plakaty, zabawki, tkaniny, dekoracje wnętrz m.in. w cukierni Wedla w Warszawie oraz na statkach pasażerskich Piłsudski i Batory. Do rozpoznawalnych prac Stryjeńskiej należą też ilustracje do Monachomachii Krasickiego, cykl tańców ludowych, które posłużyły jako wzory dekoracyjne na talerzach Fabryki Porcelany w Ćmielowie, kilim dla cesarza Japonii Hirohito czy dekoracja pawilonu polskiego na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925. Artystka stała się swego rodzaju symbolem art déco w Polsce.
Dzieła prezentowane na wystawie pokazują wszechstronność artystki, ukazując jej twórczość na tle wybitnych artystów dwudziestolecia międzywojennego m.in. Rafała Malczewskiego, Leona Chwistka, Władysława Skoczylasa, Wacława Wąsowicza, Jana Szczepkowskiego, Romana Kramsztyka. Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.