Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Aspekty sztuki francuskiej

aspekty

Wystawa jest kontynuacją zorganizowanej w 2009 r. w Caen ekspozycji twórczości polskiej. Bierze w niej udział jedenastu twórców: Régis Bodrug, Linaupe Carter, René Galassi, Krzysztof Krzywiński, Jean-Marc Léger, Valérie Léger, Michał Litwinowicz (Litvin), Isabelle Maarek, Ewa Palczyńska, Agnès Rancier-Picard i Patrick Thomé. Wszyscy są członkami Normandzkiego Związku Artystycznego DUNE, zrzeszającego twórców z Dolnej Normandii, Paryża i Nicei. Troje z nich pochodzi ze Szczecina.
Zamierzeniem organizatorów jest przedstawienie różnorodności sztuki francuskiej, a także indywidualnego charakteru dzieł każdego z uczestników. Pokazane zostaną prace wykonane różnymi technikami (malarstwo olejne, akrylowe, gwaszowe, fotografie, rzeźby i instalacje, grafiki warsztatowe oraz komputerowe), często charakteryzujące się zaskakującymi rozwiązaniami formalnymi. Razem stanowić będą barwną i dynamiczną mozaikę twórczości współczesnej Francji.
Celem wystawy jest zacieśnienie przyjaźni polsko-francuskiej, wymiana poglądów między twórcami oraz zaprezentowanie tytułowych aspektów sztuki francuskiej szczecińskiej publiczności.

Ekspozycja uzyskała Mecenat Miasta Szczecina i patronat honorowy Ambasady RP w Paryżu.