Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Pralnia. Plakaty z Akademii Sztuki i Wyższej Szkoły Sztuk Użytkowych w Szczecinie

pralniaNa wystawę składają się najciekawsze plakaty z pracowni Akademii Sztuki prowadzonej przez profesorów Lexa Drewinskiego, Grzegorza Marszałka i Leszka Żebrowskiego oraz prace wykonane w murach nieistniejącej już Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej. Równolegle w Polish Museum of America w Chicago otwarta zostanie ekspozycja Art of Association: Modern Polish Posters, przedstawiająca dorobek plakatowy pedagogów i studentów obydwu uczelni.