Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Die blume ist verwelckt. Protestanckie funeralia na Pomorzu

Niemiecki tytuł wystawy pochodzi od zapisu na osiemnastowiecznym epitafium rodziny Karsten. Tłumaczony na język polski cytat „Zwiądł już kwiat" przypomina o kruchości świata i przemijaniu, jest jednocześnie nawoływaniem do poprawy życia doczesnego w nadziei na lepsze życie wieczne.

Prezentowane na ekspozycji funeralia to cenne i interesujące zabytki dawnej sztuki pomorskiej, związanej z ponad 450-letnią historią protestantyzmu na Pomorzu. Przedmioty towarzyszące pamięci o zmarłych mogą być podstawą do poznawania zwyczajów i tradycji dawnych mieszkańców tych ziem, świadczą też o bogactwie kultury chrześcijańskiej i kunszcie pomorskich rzemieślników. Wśród eksponatów, których celem było upamiętnienie osoby zmarłej i jej doczesnych zasług, prezentowane są epitafia, nagrobki, stroje pogrzebowe, okucia trumienne, tablice pamiątkowe, krzyże, szaty pośmiertne, biżuteria czy fragmenty ogrodzeń cmentarnych.

Epitafia pochodzące z kościołów z terenu obecnego Pomorza Środkowego i Zachodniego prezentują różnorodne formy i treści. Są to zarówno tablice opatrzone inskrypcjami, malowidła przedstawiające portret zmarłego czy sceny religijne, jak również okazałe kompozycje rzeźbiarskie i malarskie. Ich treści zawsze skupiają się na dydaktycznych przesłaniach Pisma Świętego i przypominają o tajemnicy odkupienia.

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.