Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

WYSTAWA POZA SZCZECINEM: Zamki i rezydencje na Pomorzu / Schlöβer und Herrenhäuser in Pommern

Zamki i rezydencje na Pomorzu
Schlöβer und Herrenhäuser in Pommern

Wystawa wybranych zabytków architektonicznych związanych z przeszłością Pomorza, książęcym rodem Gryfitów i szlachtą pomorską. Obejmuje ziemie dawnego Księstwa Pomorskiego Gryfitów, na których po pruskich reformach administracyjnych utworzono prowincję Pomorze, podzieloną po drugiej wojnie światowej pomiędzy Polskę i Niemcy.