Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Wielcy Hetmani Rzeczypospolitej

Najwyższym dowódcą i administratorem wszystkich sił zbrojnych Rzeczypospolitej był monarcha. Jako że nie mógł on osobiście sprawować kontroli nad armią, jego zastępcami z pełnomocnictwami królewskimi byli hetmani. Wywodzili się zwykle z wielkich rodów, znani byli również ze swych działań na polu gospodarki, polityki czy kultury, czasami jednak to właśnie godność hetmańska nobilitowała ród. Na wystawie zostanie przybliżonych kilkanaście postaci hetmanów, którzy swym życiem i czynami na stałe wkroczyli do panteonu narodowych bohaterów, odznaczyli się w działalności militarnej czy też politycznej lub zapisali w dziejach Polski trwały ślad swymi nietuzinkowymi osobowościami. Obok nich pojawią się postaci okryte niesławą zdrady.

Wystawa powstała w oparciu o użyczenia eksponatów z zasobów polskich muzeów. Będą się na nią składać muzealia związane z hetmanami wielkimi koronnymi i litewskimi: portrety, obrazy batalistyczne, militaria, wota i paramenty liturgiczne ich fundacji, a także starodruki i korespondencja. Ekspozycja ukaże w szerokim kontekście historyczne i kulturowe bogactwo naszego kraju, przybliży społeczeństwu mało znane i częściowo zapomniane fakty z dziejów Rzeczypospolitej.