Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Bursztynowy Brzeg Rosji

Kaliningradzkie Obwodowe Muzeum Bursztynu otwarte zostało w 1979 roku i od tego czasu zgromadziło kolekcję ponad 6 tysięcy naturalnych okazów bursztynu bałtyckiego, zróżnicowanego pod względem wagi, kształtu czy gamy kolorystycznej, w tym zawierającego inkluzje roślinne i zwierzęce.


Prezentowana wystawa przybliżać będzie historię bursztynu oraz powstałe w oparciu o użycie tego minerału rzemiosło artystyczne. Zapoznać się będzie można m.in. z naukowymi rekonstrukcjami wytworów pochodzących z XV - XIX wieku, dającymi wyobrażenie o rozwoju artystycznej obróbki bursztynu na przestrzeni wieków. Z kolei wyroby pochodzące z kolekcji działającej w latach 1926 - 1945 "Bursztynowej Manufaktury w Kenigsbergu" oraz seryjna produkcja Kaliningradzkiego Kombinatu Bursztynowego z lat 1950 - 1980 są przykładami produkcji fabrycznej.

Niezwykle interesujące są dzieła współczesnych artystów, takich jak: Ernest Lis i Giennadij Łosjec - słynący z wyrobu fajek, tabakierek i szkatułek; Igor Brasjunas i Andriej Kaweckij - wykorzystujący bursztyn jako materiał rzeźbiarski; Jelena Gradinarowa - której prace charakteryzują się połączeniem bursztynu ze skórą; Worobjow ukazujący w powiększonej skali znanych ze swej miniaturowości przedstawicieli flory i fauny; Aleksandr Kryłow - który miał swój udział w odtworzeniu słynnej siedemnastowiecznej Bursztynowej Komnaty; a także Olga Badmajewa i Olga Szorochowa.


Wystawa przygotowana przez Kaliningradzkie Obwodowe Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie.