Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Integracyjne Warsztaty Fotograficzne 2011-2012

Wystawa prac uczestników i wykładowców warsztatów, które odbyły się w Kołobrzegu w 2011 r. i Połczynie-Zdroju w 2012 r. Pod okiem specjalistów z Bałtyckiej Szkoły Fotografii i Związku Polskich Artystów Fotografików miłośnicy fotografii artystycznej mieli możliwość zgłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz zdobywać praktyczne doświadczenie.

W pracach powstałych podczas warsztatów odnaleźć możemy bardzo szeroki wachlarz tematów i ciekawych interpretacji. Zwraca uwagę indywidualny charakter dzieł każdego z uczestników, które razem stanowią barwną i dynamiczną mozaikę, przepełnioną poezją artystycznych wizji. Świadczy to o ogromnej wrażliwości ich autorów, wykazujących również wizualną dojrzałość - fotografie prezentują niewątpliwie wysoki poziom artystyczny, a wyczucie sytuacji, miejsca i czasu wprowadza emocje i wyraz w banalnym z pozoru obiekcie. Dla uczestników aparat nie tylko umożliwia wnikliwą obserwację otaczającego świata, jest także narzędziem komunikacji, mówiącym o rzeczywistości postrzeganej z perspektywy osoby niepełnosprawnej.

W ramach wystawy pokazane zostaną prace uczestników obecnej i zeszłorocznej edycji warsztatów: Agnieszki Harasim, Agnieszki Kołodziejczak, Alicji Koczan, Aliny Chajrewicz, Anny Jochymek, Bożeny Horbowskiej, Dariusza Szpyndy, Jacka Sawki, Joanny Suleckiej, Joanny Szumery, Judyty Orłowskiej, Karoliny Sawki, Lecha Stoltmana, Macieja Horbowskiego, Magdaleny Stojek, Magdaleny Sypień, Mai Komar, Marii Jarzyny, Michaliny Kluszczyńskiej, Piotra Krysińskiego, Piotra Łangowskiego, Sylwii Kobierzyńskiej, Włodzimierza Kriegelewicza i Zofii Florek-Paszkowskiej oraz wykładowców: Wojciecha Szweja, Edwarda Grzegorza Funke i Roberta Gauera.