Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Wystawa Jubileuszowa z okazji 35-lecia ZPAF w Szczecinie

Okręg Szczeciński Związku Polskich Artystów Fotografików obchodzi w tym roku 35-lecie działalności. Kierowany od początku przez znakomitych fotografików: Witolda Chromańskiego, Krystynę Łyczywek, Waldemara Marzęckiego oraz obecnie, Ewę Łyczywek‑Pałkę. Szczeciński Oddział Okręgu zorganizował jak dotąd m.in.: ok. 400 wystaw fotograficznych swoich członków i wielu artystów z kraju i z zagranicy, 17 dialogów interdyscyplinarnych o zasięgu ogólnopolskim, 5 sympozjów Historii Fotografii Polskiej oraz dwie zagraniczne wystawy, w których udział brali Polacy z 5 kontynentów. Przez półtora roku Okręg dysponował też intensywnie działającą galerią, w której zorganizowano 15 wystaw, w tym ekspozycję „Polska Fotografia XX w." W sierpniu 2008 roku w Holandii członkowie szczecińskiego ZPAF prezentowali swoje prace na wystawie pt. „Veranderingen - Zmiany - Changes" w Galerii Obiektief w Enschede (Holandia), a w listopadzie tego samego roku, w ramach miesiąca fotografii w Berlinie, otwarta została wystawa „Stettiner Wurzeln" („Szczecińskie korzenie"). W roku 2011 na wystawie „Kobiety kobietom" zaprezentowano zaś prace pięciu członkiń Okręgu.

W jubileuszowej wystawie w Sali Elżbietańskiej udział biorą: Witold Danilkiewicz, Ryszard Dąbrowski,  Jan Q. O. Holender, Tomasz Lazar, Krystyna Łyczywek, Ewa Łyczywek‑Pałka, Waldemara Marzęcki, Jacek Pawłowski, Danuta Piotrowska, Anna Pisula‑Mandziej, Janusz Piszczatowski, Sebastian Dziekoński i Marzena Wasikowska. Wszystkie prezentowane prace pochodzą z ostatnich pięciu lat działalności Okręgu.