Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Bogactwo Bałtyku

Wystawa fotograficzna Związku Polskich Fotografów Przyrody - Okręg Zachodniopomorski


Związek Polskich Fotografów Przyrody zrzesza miłośników fotografii i przyrody - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Jego działalność ma na celu upowszechnianie dorobku rodzimej fotografii przyrodniczej, ukazywanie piękna i bogactwa polskiej przyrody oraz, poprzez działalność artystyczną, uczestnictwo w jej ochronie. Wystawa „Bogactwo Bałtyku" prezentuje z wielu perspektyw wyjątkową faunę i florę ekosystemu Morza Bałtyckiego - często dziś zagrożoną, a stanowiącą niezwykle ważne i wymagające ochrony dziedzictwo naturalne.

Autorzy zdjęć:

Hanna Chojnacka
Juliusz Chojnacki
Jacek Fundament - Karśnicki
Grzegorz Gorzkowski
Ewa Grabsztunowicz
Krzysztof Grzegorczyk
Lech Karauda
Anna Klinkosz
Cezary Korkosz
Andrzej Krupiński
Leszek Kurpiewski
Anita Mazur - Kordowska
Arkadiusz Nędzarek
Zygmunt Niedźwiedź
Maciej Ogoński
Dariusz Pietruszka
Zdzisław Pięciurek
Grzegorz Podbiał
Katarzyna Stepanowska
Grzegorz Zaborowski

 

Fot. Cezary Korkosz