Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Deesis. Zabytki sztuki cerkiewnej

Kolekcja sztuki cerkiewnej pozwala poznać ikonowe oblicza - odległe echo wielkiej sztuki, która często nie przetrwałaby, gdyby nie muzea. Wśród przewodnich tematów ikonograficznych na wystawie dominują wizerunki Chrystusa Pantokratora, Matki Bożej Hodegetrii, Eleusy i Pokrow oraz Deesis. Osobną grupę tworzą ikony hagiograficzne ukazujące świętych Kościoła wschodniego z życiorysem w klejmach. Tę grupę reprezentują przedstawienia Św. Paraskewy Tyrnowskiej, Św. Mikołaja, św. Bazylego. Bogate w wymowną symbolikę, opartą na wydarzeniach ewangelicznych, są ikony ze scenami Sądu Ostatecznego i Pasji. Uzupełnieniem ekspozycji są przedmioty liturgiczne (utensylia, krzyże ręczne drewniane i polichromowane, enkolpiony, zawieszki, chorągwie, szaty, starodruki), pochodzące z prawosławnych i greckokatolickich cerkwi z terenów południowo-wschodniej Polski i dzisiejszej Ukrainy.


Na wystawę złożą się zabytki pochodzące ze zbiorów: Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum w Jarosławiu, Muzeum - Zamek w Łańcucie, Muzeum Ikon w Supraślu - Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Kurator wystawy: Jolanta Rybkiewicz

 

Na fotografii:

Ikona, Menologion, pocz. XX w. Rosja, ze zbiorów Muzeum-Zamek w Łańcucie