Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej Stanisława Biżka

 

Otwarcie wystawy odbyło się 10-05-2014.

Stanisław Biżek (ur. 1938 r.) - szczeciński rzeźbiarz, medalier i liternik. Ukończył PLSP w Lublinie oraz studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u prof. J. Pugeta w 1964 r. Uprawia małe formy rzeźbiarskie, medalierstwo, rzeźbę plenerową i monumentalną. Jego ogromny dorobek artystyczny jest nierozerwalnie związany
z Pomorzem Zachodnim. Jest również zasłużonym działaczem społecznym i związkowym m.in. byłym prezesem ZPAP, założycielem i prezesem oddziału ZAR w Szczecinie oraz inicjatorem imprez rzeźbiarskich. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne oraz udział w kilkudziesięciu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych, jego prace znajdują się w wielu zbiorach muzealnych i galeriach w Polsce i za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych, m.in. Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina za rok 2005.

Na retrospektywnej ekspozycji zostały zaprezentowane rzeźby, medale, szkice i koncepcje artysty, które dokumentują pół wieku jego działalności twórczej oraz ilustrują przemiany stylu i rozmaite źródła inspiracji. Wystawie towarzyszył jubileuszowy katalog.

Ekspozycję i katalog zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Szczecin.