Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły wśród najlepszych przewodników.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż w XXIII edycji Ogólnopolskiego
Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej wydana przez Zamek Książąt
Pomorskich w Szczecinie publikacja Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły
zajęła  III miejsce w kategorii przewodniki.

24 października 2014 roku podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

1 1 1

Do konkursu zgłoszono 163 opracowania, spośród których członkowie jury
wyłonili po trzy tytuły w pięciu kategoriach:

*       albumy krajoznawcze
*       przewodniki
*       monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze
*       mapy i atlasy
*       informatory krajoznawcze i foldery

Jury pod przewodnictwem prof. Krzysztofa R. Mazurskiego jednogłośnie
stwierdziło wysoki poziom merytoryczny i edytorski ocenianych wydawnictw.
Przedmiotem oceny była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma
prezentacji walorów opisywanego terenu.

Inspiracją dla stworzenia przewodnika ŚLADAMI LUBINUSA. PRZEWODNIK
NIEZWYKŁY
stała się "Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego" opracowana w latach 1610-1618
przez uczonego i badacza Eilharda Lubinusa na zlecenie księcia pomorskiego
Filipa II . Przewodnik zawiera dziewięć nowych tras turystycznych, które
wiodą przez czterdzieści dziewięć miejscowości Pomorza Zachodniego i
Meklemburgii Pomorza Przedniego, uwiecznionych w formie widoków na
bordiurze
mapy. Popularyzujący polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe regionu
przewodnik skierowany jest do tych wszystkich, którzy pragną odwiedzić
miejsca stosunkowo mało uczęszczane, ale ze względu na walory krajoznawcze
warte poznania.


Przewodnik sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu INTERREG IVA (Fundusz Małych Projektów)


Pomysłodawcy koncepcji przewodnika i koordynatorzy projektu: Karolina
Sławińska i Tomasz Wieczorek, współautor tekstu: Michał Rembas, zdjęcia i opracowanie
graficzne: Marek Kowalczyk


Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu Śladami Lubinusa.
Przewodnik niezwykły:
www.lubinus.pl <http://www.lubinus.pl/>

 

Na zdjęciu z wręczenia nagród: Przemysław Trawa - Wiceprezes Zarządu
Międzynarodowych Targów Poznańskich, Barbara Igielska - Dyrektor Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie,  Michał Rembas