Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Drewniane cerkwie mistrza Michała Jaśkowicza

16-01-2015- 22-02-2015

Na wystawie zaprezentowane zostały miniatury ukraińskich cerkwi w wykonaniu lwowskiego malarza, mistrza Michała Jaśkowicza. Autor pracuje we Lwowskim Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego Instytutu Ludoznawstwa NAN Ukrainy. Wykonane przez niego modele przedstawiają drewniane świątynie z Huculszczyzny, Bojkowszczyzny, Łemkowszczyzny, Zakarpacia i Podola, często już nieistniejące. Zrekonstruowano je, z ogromną dbałością o detale, na podstawie starych fotografii i reprodukcji obrazów.

Wystawa demonstrowała nie tylko różne szkoły i typy budownictwa sakralnego, ale także uzmysławiała, jak wielkie znaczenie dla mieszkańców zachodniej Ukrainy cerkwie miały jako ośrodki życia duchownego i kulturalnego.

Modele pochodzą z kolekcji Rezerwatu Narodowego „Zamki Tarnopolszczyzny" w Zbarażu.