Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Ceny biletów

Zwiedzanie galerii wystawowych od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

Ceny biletów:

  • 6 zł normalny
  • 4 zł ulgowy

Bilet upoważnia do wstępu na wystawy. Bilet obowiązuje w dniu zakupu.

 

Oprowadzanie z przewodnikiem (po wcześniejszej rezerwacji terminu):

  • 120 zł 40 minut
  • 140 zł 60 minut

 

Rezerwacje:

- Czas odbioru zarezerwowanych biletów - do 4 dni kalendarzowych.

- Odbiór musi nastąpić nie później niż 4 dni przed datą danego wydarzenia.

- Odstępstwo od tej zasady jest tylko dla biletów do Kina Zamek, na które odbiór zarezerwowanych biletów może nastąpić w dniu seansu, ale nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem filmu.

 

Na wybrane wydarzenia zapraszamy do zakupów biletów przez internet pod linkiem - BILETY ONLINE >>>


 

Bilety ulgowe i bezpłatne:

1. Bilet ulgowy przysługuje:
- za okazaniem Szczecińskiej Karty Turystycznej, Karty Dużej Rodziny, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,
- za okazaniem karty Euro<26,
- posiadaczom Karty Muzealnika,
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA, będącym:
• uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
artystycznych,
• słuchaczami zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów
pracowników służb społecznych, studentami oraz osobami odbywającymi
studia doktoranckie,
• osobami powyżej 65 roku życia, emerytami, rencistami,
• nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówek oświatowo-wychowawczych,
wychowawcami placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów
poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków
diagnostyczno-konsultacyjnych;
- osobami fizycznymi odznaczonymi odznaką "Za opiekę nad zabytkami",
odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową
"Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionymi tytułem honorowym
"Zasłużony dla Kultury Narodowej";
- kombatantami;
- przewodnikami lub pilotami turystycznymi.

2. Bilet bezpłatny przysługuje osobom indywidualnym po okazaniu
stosownych dokumentów, tzn.:
- osobom, które ukończyły 75 lat,
- osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem (po okazaniu stosownych
dokumentów) oraz grupom zorganizowanym (Domy Dziecka, Domy Opieki
Społecznej lub innych grup po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora
Zamku).
- osobom odznaczonym:
• Orderem Orła Białego,
• Orderem Wojennym Virtuti Militari,
• Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
• Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
- pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
- członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
- członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
- posiadaczom Karty Polaka;

3. Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 7 (pod warunkiem
zakupu biletów przez co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów).

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w
opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp są: legitymacje, Karta
Polaka oraz dokumenty potwierdzające wiek, które należy okazywać
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym
tożsamość.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 160, poz. 994)


_________________________________________________________________________________________________________

SZCZECIŃSKA KARTA TURYSTYCZNA - "Zwiedzaj taniej"
Szczecińska Karta Turystyczna zapewnia zwiedzającym zniżki w niektórych instytucjach kulturalnych, restauracjach itp. Karta upoważnia także do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Do nabycia jest w dwóch wersjach: dobowej w cenie 15 złotych, oraz 3-dniowej - 25 złotych. W Zamku na jej podstawie oferujemy dla okaziciela bilety ulgowe.
Można się w nią zaopatrzyć w Centrum Informacji Turystycznej przy al. Niepodległości 1a oraz w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, ul. Korsarzy 34 (Zamek Książąt Pomorskich).

Szczegółowe informacje o Szczecińskiej Karcie Turystycznej znajdują się na stronie Urzędu Miasta (>>).