Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Zwiedzanie Wieży Dzwonów

Z przyczyn technicznych Wieża nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.


Regulamin zwiedzania Wieży Dzwonów
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

1. Wieża Dzwonów udostępniona jest zwiedzającym w okresie i w godzinach zwiedzania Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podanych na stronie internetowej www.zamek.szczecin.pl.

2. Ostatni zwiedzający będą wpuszczani na wieżę na pół godziny przed zamknięciem obiektu.

3. Jednocześnie na Wieżę Dzwonów może wejść maksymalnie 10 osób.

4. Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat mogą wejść na Wieżę Dzwonów wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. W przypadku zorganizowanych grup szkolnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 9 uczniów.

6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie grupy oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku celowego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń znajdujących się
na wieży.

7. Na Wieżę Dzwonów nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osoby zachowujące się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólne normy zachowania w miejscach publicznych.

8. W czasie przebywania w wieży należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników obsługi.

9. Na Wieżę Dzwonów niewskazane jest wchodzenie osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.

10. Wejście i zejście następuje tymi samymi schodami.

11. Zwiedzający winni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne zarówno wejście jak i zejście z wieży.

12. Na Wieży Dzwonów bezwzględnie zabronione jest:
• wychylanie się i wspinanie po elementach konstrukcji zabezpieczającej balustrady
• siadanie na balustrady
• poruszanie się poza miejscami wyznaczonymi
• zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów
• zaśmiecanie
• niszczenie elementów konstrukcji, wystroju i wyposażenia
• otwieranie okien
• wnoszenie broni, petard, rac oraz przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu i zdrowiu.
• wnoszenie materiałów łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych
• wnoszenie plecaków i toreb uniemożliwiających swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz wieży
• pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów
• wprowadzanie zwierząt z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących
z certyfikatem
• umieszczanie napisów na ścianach i innych elementach konstrukcji i wyposażenia wieży
• palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i środków odurzających oraz używanie ognia.

13. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia będące następstwem nieprzestrzegania regulaminu zwiedzania Wieży Dzwonów oraz ogólnych zasad bhp i ppoż.

14. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Wieża Dzwonów nie będzie udostępniona dla zwiedzających do momentu, gdy obsługa uzna, że wejście na wieżę jest bezpieczne.

15. Wieża Dzwonów jest monitorowana. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane z wieży bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu. W przypadku zaistniałych szkód majątkowych osoby odpowiedzialne będą pociągane do odpowiedzialności materialnej.

16. Wstęp na Wieżę Dzwonów jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.