Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Zwiedzanie Tarasu Książęcego

Z przyczyn technicznych Taras nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


Regulamin zwiedzania Tarasu Książęcego
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

1. Taras Książęcy udostępniony jest zwiedzającym w okresie i w godzinach zwiedzania Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podanych na stronie internetowej www.zamek.szczecin.pl.

2. Ostatni zwiedzający będą wpuszczani na taras na pół godziny przed zamknięciem obiektu.

3. Jednocześnie na Taras Książęcy może wejść maksymalnie 50 osób.

4. Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat mogą wejść na Taras Książęcy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. W przypadku zorganizowanych grup szkolnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 10 uczniów.

6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie grupy oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku celowego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń znajdujących się  na tarasie.

7. Na Taras Książęcy nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osoby zachowujące się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólne normy zachowania w miejscach publicznych.

8. W czasie przebywania na Tarasie Książęcym należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników obsługi.

9. Na Taras Książęcy niewskazane jest wchodzenie osobom cierpiącym na lęk wysokości.

10. Na Tarasie Książęcym bezwzględnie zabronione jest:
• wychylanie się i wspinanie po elementach konstrukcji zabezpieczającej balustrady
• siadanie na balustradach
• przechodzenie przez balustrady na sąsiednie skrzydła dachu
• zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów
• zaśmiecanie
• niszczenie elementów konstrukcji, wystroju i wyposażenia
• wnoszenie broni, petard, rac oraz przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu i zdrowiu
• wnoszenie materiałów łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych
• pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów
• wprowadzanie zwierząt z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących z certyfikatem
• umieszczanie napisów na attykach i innych elementach konstrukcji i wyposażenia
• palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i środków odurzających oraz używanie ognia.

11. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia będące następstwem nieprzestrzegania regulaminu zwiedzania Tarasu Książęcego oraz ogólnych zasad bhp i ppoż.

12. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Taras Książęcy nie będzie udostępniony dla zwiedzających do momentu, gdy obsługa uzna, że wejście jest bezpieczne.

13. Taras Książęcy jest monitorowany. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane z tarasu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu. W przypadku zaistniałych szkód majątkowych osoby odpowiedzialne będą pociągane  do odpowiedzialności materialnej.

14. Wstęp na Taras Książęcy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.