Eliminacje miejskie Małego Konkursu Recytatorskiego odbyły się w dn. 11-12 marca 2022 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Znane są już wyniki przeglądu.