Rozpoczęły się prace w obszarze drugiego wejścia do tuneli pod skarpą północną szczecińskiego Zamku.