Przedstawiamy program wydarzeń w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w lutym 2022 r.