Przedstawiamy program wydarzeń w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w maju 2022.