Przedstawiamy program wydarzeń w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w marcu 2022.