Oferty pracy

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowiska:

INSTRUKTOR W DZIALE INFORMACJI I PROMOCJI (GRAFIK)

Obowiązki:

 • projektowanie oraz tworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych Zamku (m.in. plakaty, ulotki, grafiki na social media i e-prezentery, produkty reklamowe, prezentacje, publikacje itp.),
 • skład i przygotowanie plików do druku,
 • współpraca z drukarniami,
 • współpraca z działami oraz planowanie prac graficznych,
 • nadzór nad punktami reklamy wewnętrznej i zewnętrznej Zamku oraz aktualizacja reklamy wizualnej Zamku,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • dobra znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator itd.), a także programów pakietu MS Office,
 • umiejętność projektowania materiałów i przygotowania plików do druku,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • doświadczenie poparte portfolio – prosimy o dołączenie portfolio do aplikacji wraz z CV,
 • kreatywność, terminowość,
 • dbanie o jakość i spójność realizowanych projektów,
 • komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole oraz działania pod presją czasu.

Mile widziane:

 • umiejętność tworzenia zdjęć, filmów (montażu) i animacji.

Oferujemy:

 • umowę o pracę (praca stacjonarna),
 • ciekawą i rozwijającą pracę przy projektach Zamku, jednego z najważniejszych zabytków regionu i jednej z największych instytucji kultury Pomorza Zachodniego,
 • pracę w twórczym, zgranym zespole,
 • niezbędne narzędzia,
 • możliwość rozwoju i szkoleń,
 • świadczenia pracownicze.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, portfolio) drogą elektroniczną na adres: zamek@zamek.szczecin.pl do 15 czerwca 2023 r.

Pełna Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w ZKP

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami.


INSTRUKTOR W DZIALE WYSTAW

Obowiązki:

 • organizacja i realizacja wystaw czasowych z zakresu sztuki dawnej i współczesnej,
 • opieka merytoryczna nad ekspozycjami stałymi Zamku,
 • organizacja i realizacja wydarzeń typu konferencje i seminaria naukowe,
 • organizacja i realizacja spotkań autorskich i kuratorskich w ramach wystaw czasowych,
 • oprowadzanie po wystawach stałych zamku w ramach otwartych spotkań z publicznością,
 • współpraca i koordynacja zadań w ramach przygotowywanych przez Dział Wystaw projektów wydawniczych,
 • gromadzenie i opracowywanie ikonografii z zakresu historii Księstwa Pomorskiego i historii obiektu,
 • nadzór nad ruchem muzealiów (stanowiących własność Zamku) w ramach użyczeń na wystawy czasowe,
 • pozyskiwanie depozytów muzealnych,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów wystawienniczych i wydawniczych w ramach programów ministerialnych i unijnych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo, historia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pisania tekstów,
 • zdolności interpersonalne, otwartość na kontakty z ludźmi,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
 • mile widziana znajomość historii regionu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę,
 • świadczenia pracownicze,
 • przyjazną atmosferę i ciekawe wyzwania,
 • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci winni składać CV oraz list motywacyjny pocztą elektroniczną na adres zamek@zamek.szczecin.pl lub kadry@zamek.szczecin.pl do 30 maja 2023 r.

Pełna Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w ZKP

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami.


KIEROWNIK DZIAŁU EDUKACJI I ORGANIZACJI WYDARZEŃ

Miejsce pracy: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Podstawowy zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą działu odpowiedzialnego za program artystyczny i kulturalny oraz edukację kulturalną,
 • kreacja atrakcyjnych i innowacyjnych programów edukacyjnych i upowszechniających kulturę,
 • merytoryczne opracowywanie cykli i harmonogramu wydarzeń kulturalnych (głównie z zakresu muzyki, widowisk plenerowych i estradowych, literatury i słowa mówionego) oraz koordynacja ich produkcji,
 • nawiązywanie współpracy z artystami, grupami artystycznymi, impresariatami, managementami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury w celu realizacji programu,
 • współpraca z działem promocji w zakresie komunikacji społecznej oferty w mediach tradycyjnych i społecznościowych,
 • współtworzenie wniosków o fundusze zewnętrzne, będące w dyspozycji instytucji publicznych oraz podmiotów pozarządowych i prywatnych.

Oczekujemy:

 • doświadczenia minimum dwóch lat pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub innym podmiocie tego sektora lub w roli osoby zarządzającej projektem kulturalnym lub artystycznym,
 • poświadczonego doświadczenia w organizacji i produkcji koncertów, spektakli, widowisk plenerowych, wydarzeń kulturalnych i artystycznych itp.,
 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego,
 • dyspozycyjności,
 • zainteresowania współczesną kulturą i dziedzictwem kulturowym Pomorza Zachodniego,

Mile widziane:

 • uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu i znajomość jego oferty,
 • samodzielność, zaradność i decyzyjność,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, pozytywne nastawienie, chęć współpracy.

Oferujemy:

 • ciekawe, ambitne zadania, realizowane z interesującymi ludźmi,
 • poznawanie nowych zjawisk w kulturze i sztuce, uczestnictwo w ich współtworzeniu,
 • stały rozwój i zdobywanie doświadczenia na nowych polach,
 • umowę o pracę oraz pełne poszanowanie praw pracowniczych.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci winni składać CV oraz list aplikacyjny pocztą elektroniczną na adres zamek@zamek.szczecin.pl do 31 maja 2023 r.

Pełna Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w ZKP

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami.


SPECJALISTA DS. BHP W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY (1/3 ETATU)

Obowiązki w zakresie BHP:
Realizacja zadań z zakresu BHP określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r., w tym:

 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników,
 • prowadzenie rejestrów szkoleń i wypadków,
 • prowadzenie ewidencji i kartotek przydziału odzieży roboczej w programie BHP oraz nadzór nad ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej,
 • uaktualnianie i sprawdzanie wykazu pracowników uprawnionym do zakupu okularów korekcyjnych i innych określonych w powyższym Rozporządzeniu.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe BHP,
 • doświadczenie 2 lata na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, zdolności komunikacyjnych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/3 etatu) w jednej z największych instytucji kultury w regionie,
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,
 • świadczenia pracownicze.

Kandydaci winni składać CV oraz list motywacyjny w siedzibie Zamku przy ul. Korsarzy 34 (wejście A) w kancelarii Zamku Książąt Pomorskich pok. 206 lub e-mailem: zamek@zamek.szczecin.pl do 31 maja 2023 r.

Pełna Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w ZKP

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami.


SPECJALISTA DS. GOSPODARKI MAJĄTKOWO-INWENTARYZACYJNEJ W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY (2/3 ETATU)

Obowiązki w zakresie ds. gospodarki majątkowo-inwentaryzacyjnej:

Prowadzenie gospodarki majątkowo-inwentaryzacyjnej, w tym:

 • prowadzenie kontroli sald środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej ruchu inwentarza,
 • nadawanie numerów inwentarzowych, przyjmowanie środków na stan majątkowy i zdejmowanie ze stanu,
 • ustalanie stawek odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków trwałych,
 • kwalifikowanie środków trwałych i wartości niematerialnych do odpowiednich grup i podgrup zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków Trwałych,
 • dokonywanie wyrywkowych spisów z natury i wyceny arkuszy spisowych po inwentaryzacji.

Wymagania:

 • doświadczenie 2 lata na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, zdolności komunikacyjnych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (2/3 etatu) w jednej z największych instytucji kultury w regionie,
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,
 • świadczenia pracownicze.

Kandydaci winni składać CV oraz list motywacyjny w siedzibie Zamku przy ul. Korsarzy 34 (wejście A) w kancelarii Zamku Książąt Pomorskich pok. 206 lub e-mailem: zamek@zamek.szczecin.pl do 31 maja 2023 r.

Pełna Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w ZKP

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami.

 

Oferty sprzedaży

W tej chwili brak ofert sprzedaży.