Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

  Newsletter

  Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
  Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

  zapisz adresusuń adres

  Witamy w Kinie Zamku Książąt Pomorskich

  20091204_kino

  Historia kina Zamek rozpoczęła się w roku 1963, kiedy zakupiono pierwszą aparaturę kinową
  w tym projektor 16-mm AP-13 (księgi inwentarzowe Wojewódzkiego Domu Kultury). Ówczesne działania stanowiły zalążek obecnej działalności kina.  Wraz z przebudową skrzydła wschodniego rozpoczętego w roku 1972 zmodernizowano kabinę projekcyjną i salę kinową z widownią amfiteatralną.  Architektura wnętrza i niewielka sala kinowa stwarza kameralny, niepowtarzalny klimat i sprzyja spotkaniom i dyskusjom filmowym. W 2004 roku z inicjatywy widzów powstał Dyskusyjny Klub Filmowy „Zamek”. Odbywające się spotkania mają na celu nie tylko promowanie szeroko rozumianej kultury filmowej. W grudniu 2005 roku zainicjowany został cykl pod nazwą Porozmawiajmy o filmie. Ideą tych spotkań jest połączenie umiejętności dyskusji na temat filmu z doskonaleniem zdolności konwersacji w językach obcych. W ramach tego projektu odbywają się projekcje w wersjach oryginalnych (angielskiej, niemieckiej), a całość prowadzą profesjonalni lektorzy, zawodowo powiązani z kulturą i filmem. Przy doborze filmów twórców niemieckich kino współpracuje z Instytutem Goethego i Czytelnią Niemiecką Instytutu Goethego w Książnicy Pomorskiej. Kino Zamek czynnie uczestniczy w życiu miasta i włącza się w realizację różnych projektów.. W 2007 roku kino Zamek zostało członkiem elitarnej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Dzięki dofinansowaniu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w roku 2006 kino przeszło kolejną modernizację - zakupiona została nowoczesna aparatura do ciągłej projekcji z nośnika 35mm, system dźwięku mono zastąpiono systemem Dolby Surround, zainstalowano wygodne fotele. W 2007 roku kino Zamek zostało członkiem elitarnej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Niestety, w związku
  z nieustannie postępującym rozwojem technicznym na początku tego roku, kino pomimo jubileuszu, Zamek stanął przed problemem związanym ze sposobem dalszego funkcjonowania kina.  Konieczna stała się cyfryzacja kina. Dzięki kolejnemu wsparciu finansowemu ze środków PISF oraz dotacji
  ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego udało się przeprowadzić cyfryzację oraz dokonać najważniejszych prac modernizacyjnych – przede wszystkim wymianę rozdzielni pamiętającej początki tego kina.

  Architektura wnętrza oraz umiejscowienie w Zamku Książąt Pomorskich a także niewielka - 50 miejscowa sala wpływają na to, iż panuje w nim kameralny, niepowtarzalny klimat.

   

  Zapraszamy, przekonajcie się Państwo sami

  kinastudyjnepisf

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   


  Plan sali kinowej: