Trochę historii

W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie każdego roku prezentujemy około trzydziestu wystaw czasowych z różnych dziedzin sztuki.

Dzięki kontaktom utrzymywanym z polskimi i zagranicznymi muzeami, archiwami, galeriami sztuki oraz środowiskami twórczymi, prezentowane w Zamku wystawy to nierzadko okazje do obejrzenia dzieł najwybitniejszych twórców lub wyjątkowych kolekcji z kraju i z zagranicy. W salach zamkowych pokazywaliśmy grafikę Pabla Picassa i Marca Chagalla, dzieła surrealistów Maxa Ernsta, Joana Mirò i Salvadora Dali, oraz dzieła polskich artystów współczesnych m.in. Franciszka Starowieyskiego, Tadeusza Kantora, Józefa Szajny i Magdaleny Abakanowicz. Na szczególną uwagę zasługuje cykl wystaw sztuki dawnej pod nazwą Kultura i tradycja minionych epok.

W jego ramach prezentowaliśmy wystawy m.in.: Katarzyna II i jej epoka, Król Stanisław Leszczyński – wieczny tułacz, Jan III Sobieski – marszałek, hetman, król, W dążeniu do piękna i doskonałości. O kobietach i ich upodobaniach,  Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji PLATAR  a w ramach cyklu Ars Pomeraniae dzieła Gustava Wimmera, Hansa Hartiga i Julo Levina oraz wystawę Szczecin w malarstwie niemieckim i polskim XIX i XX wieku.

W zamkowych salach urządziliśmy ekspozycje stałe Na dworze książąt pomorskich, Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów, Gabinet Lubinusa i Celę czarownic. Przygotowujemy publikacje promujące dziedzictwo kulturowe regionu (dotychczas dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Unii Europejskiej ukazały się katalogi wystaw  Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze, Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner, Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów oraz multimedialne wersje Kabinetu Pomorskiego i Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego – aktywacja). Od 2010 roku w ramach działalności statutowej pozyskujemy i gromadzimy muzealia związane z historią obiektu, dziejami Księstwa Pomorskiego i dynastią Gryfitów.