Œladami ksišżšt pomorskich
In den Fußstapfen der Pommerschen Herzöge
 
     
 

Pomorze Zachodnie to region o niezwykle barwnym krajobrazie historycznym i kulturowym, a dzieje Księstwa Pomorskiego - państwa, które istniało pół tysiąca lat - są niezwykle pasjonujące.

Dziś ziemie dawnego Księstwa Pomorskiego dzieli polsko-niemiecka granica; Pomorze Zachodnie, a więc Szczecin i dawne Hinterpommern jest w Polsce, a Pomorze Przednie (Vorpommern) w Niemczech. Mimo rozmaitego pochodzenia i mimo przynależności do dwóch różnych organizmów państwowych, oba narody, Polacy i Niemcy, przyznają się do tej samej tradycji pomorskiej. Tradycji, którą cechowała otwartość na przybyszów i inne kultury. Źródłem otwartości i tolerancji nie powinna być jednak niewiedza i indyferentyzm. Lepsza jest otwartość i tolerancja wynikająca z ciekawości świata i wiedzy o nim.

ŚLADAMI KSIĄŻĄT POMORSKICH

to jedno z działań projektu "Skarby pomorskiej kultury" realizowanego dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Niemcy 2002.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie od wielu lat w swojej działalności przywiązuje olbrzymią wagę do propagowania dziejów historycznych zamku i Pomorza często poprzez organizacje spotkań historycznych, seminariów, konferencji czy własne wydawnictwa książkowe.

Tym razem współpracując z Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie oraz Fördeverein Schloß und Gutshofanlange Ludwigsburg e.V podjęliśmy próbę zebrania informacji o leżących na Pomorzu Zachodnim i na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego zamkach, pałacach i fundacjach związanych z książętami pomorskimi. Do współpracy zaprosiliśmy także: