Œladami ksišżšt pomorskich
In den Fußstapfen der Pommerschen Herzöge
 
     
 

TWIERDZA I ZAMEK W BARTH

rys. 1: Barth i zamek w roku 1618
(widok z mapy Lubiniusa)

 

Historia Barth:

 • 1255 pierwsza wzmianka o mieście w dokumentach
 • do roku 1325 pod rządami księcia Rugii, potem Barth należy do Księstwa Pomorze- Wolgast
 • 1637- 1815 Barth znajduje się pod panowaniem szwedzkim
 • od 1815 roku miasto pruskie

Historia twierdzy i zamku:

 • na północnym zachodzie i południu miasta istniały niegdyś dwie budowle warowne, które zostały później zburzone
 • wzmianka o budowli obronnej na północnym wschodzie miasta
 • w 1325 roku zostaje wzniesiony dwór książęcy "Castrum Barth", jest to prosty wał obronny
 • w 1573 roku na tym samym miejscu powstaje zamek księcia Bogusława XIII
 • 1582 - utworzenie "książęcej drukarni nadwornej" na południe od zamku
 • 1603 - Bogusław XIII opuszcza miasto i zamek
 • 1625- 1629 siedziba wdowia Agnes von Brandenburg, wdowy po Filipie Juliuszu Pomorskim ze Szczecina
 • 1710/ 11 gości przez 7 miesięcy byłego króla Polski Stanisława Leszczyńskiego; po czym ulega zniszczeniu
 • 1720 - zamek w stanie ruiny kupują rycerze z Pomorza Przedniego i Rugii wysłani przez króla Szwecji
 • budowa nowego budynku z wykorzystaniem elementów starego zamku
 • do 1733 roku utworzenie przytułku dla panien, który istniał zamiast zamku do 1945 roku
 • 1945- 1990 siedziba domu dziecka
 • od 1990 roku renowacja dawnego przytułku
 • dziś w odremontowanym budynku dawnego przytułku dla panien znajdują się mieszkania

rys. 2: Zamek, rok 1590

 

Zamek:

 • zamek był trójkondygnacyjną budowlą renesansową o wysokim ceglanym dachu
 • w środku znajdowała się potężna czworoboczna wieża z kopułą w formie dzwonu i zegarem
 • po obu stronach wieży wznosiły się po dwa domki szczytowe
 • z lewej strony wieży istniała mała przybudówka wykorzystywana przypuszczalnie przez strażników lub klucznika
 • od zachodniej strony znajdował się portal główny; z lewej i prawej strony każdorazowo po 4 mniejsze portale prowadzące również do zamku
 • na pierwszym piętrze pomieszczenia dla służby, czeladzi oraz przypuszczalnie kuchnia
 • na drugim piętrze znajdowały się komnaty rodziny książęcej
 • na trzecim piętrze znajdowały się pokoje dla świty i gości

Literatura źródłowa/ Fotografie:

Opracowała: Julia Labuhn