Œladami ksišżšt pomorskich
In den Fußstapfen der Pommerschen Herzöge
 
     
 

ZAMEK LUDWIGSBURG

rys. 1: Ernest Ludwik

 

Historia:

 • dzisiejsza miejscowość Ludwigsburg została wymieniona po raz pierwszy w dokumencie potwierdzającym ufundowanie klasztoru Eldena w roku 1207 jako Darsim
 • Darsim znajdowała się niemal 300 lat w posiadaniu klasztoru
 • w roku 1535 w drodze reformacji klasztorne posiadłości ziemskie uległy konfiskacie i zostały przekazane przez księcia Filipa I urzędowi książęcemu w Eldenie. (Darsim została książęcą własnością zakonną)
 • 1569 - Ernest Ludwik, syn Filipa I, obejmuje rządy w księstwie Wolgast
 • 1577 - małżeństwo Ernesta Ludwika von Pommern-Wolgast z Sophie Hedwig, córką księcia Juliusza von Braunschweig-Wolfenbüttel
 • 9 lat później podarowuje jej "wieś Dersim i całą okolicę"1, do tego 1000 guldenów na budowę zamku i zakup narzędzi rolnych
 • 1596 - śmierć Ernesta Ludwika; Sophie Hedwig na cześć zmarłego męża zmienia nazwę miejscowości Darsim na Ludwigsburg
 • po jego śmierci otrzymuje przyznane jej w roku 1577 dożywotnio "zamek i urząd Loitz wraz z miastem leżącym przed, z wszystkimi zwierzchnościami i przyległościami"2
 • 1615 - Sophie Hedwig musi oddać dobra, które przechodzą w posiadanie jej syna, księcia Filipa Juliusza
 • inwentarz z roku 1620 oddaje obraz zamku: budynek dwukondygnacyjny (niewiadomo, kiedy dobudowano trzecią kondygnację), ze sklepieniem na parterze, w którym znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, duża sala jadalna, izba parafialna, komnata dla dam oraz komnaty książęce; na piętrze sala do pisania, kwatery junkrów, pokój ochmistrza dworu, kilka sypialni i drewniana sala do tańca; w tym okresie brakuje dachu.
 • po śmierci syna Sophie Hedwig otrzymuje prawo dożywotniego przebywania 3 na zamku Ludwigsburg

  rys. 2: Zamek Ludwigsburg. ok. roku 1896 (szkic ołówkiem, Pflugradt)

   
 • księżna Sophie Hedwig umiera w dniu 30.01.1631
 • Anna von Croy und Aerschot (1590-1660) zostaję nową właścicielką siedziby Ludwigsburg, którą zapisał jej w 1627 roku jej brat, książę Bogusław XIV
 • 1650 - Burchardt Müller von der Lühnen kupuje Ludwigsburg; pomalował belkowe sklepienie; freski w południowym skrzydle drugiego piętra pochodzą przypuszczalnie z okresu urzędowania Burchardta Müllera von der Lühnens4
 • następnie na zlecenie rodziny dodano plafon (pomieszczenie 1.03.)
 • 1713 - Burchardt Müller von der Lühnens umiera; następcą i nowym właścicielem zostaje jego siostrzeniec baron Wilhelm Burchardt Müller von der Lühnen
 • po śmierci Wilhelma Burchardta von der Lühnen posiadłość obejmuje jego syn Wilhelm Ignatius Müller von der Lühnen
 • 1742 - nad bramą zamocowany zostaje rodzinny herb barona
 • na krótki czas (1747-1776) Ludwigsburg przechodzi na własność radcy stanu i kanclerza Filipa Ernsta von Horn
 • 1776 - licytacja; nowym właścicielem zostaje podpułkownik Friedrich Ernst Sebastian von Klinckowström
 • rodzina Klinckowström o pierwotnych korzeniach w Stralsundzie otrzymała w drugiej połowie XVII wieku od korony szwedzkiej tytuł szlachecki (Klinckow -> von Klinckowström)
 • malowane ręcznie tapety z krajobrazami są przypuszczalnie autorstwa Friedricha Augusta (malarza i przyjaciela Caspara Davida Friedricha i Filipa Ottona Runge), syna Friedricha Ernsta Sebastiana von Klinckowström
 • pod koniec XVIII wieku aranżacja przez rodzinę Klinckowström późnobarokowego parku z tzw. osią środkową w formie alei lipowej oraz dodatkowo w parku klasycystycznego okrągłego pawilonu (świątynia Apolla), domku herbacianego i lustrzanego
 • dalsze prace renowacyjne i przebudowa wnętrza zamku (nowe drzwi, obudowa schodów oraz nowe drzwi wejściowe)
 • 1810 - posiadłość kupuje Johann Philipp Hermann Weißenborn, kupiec z Greifswaldu i jeden z przedstawicieli miasta z własnym parlamentem
 • posiadłość pozostaje w ich rękach przez 135

  rys. 3: Zamek Ludwigsburg

   
 • 1860 - dobudowanie dwupiętrowej werandy z odsłoniętymi schodami w stylu nowogotyckim, powiększenie parku o park angielski
 • wewnątrz: urządzenie auli na pierwszym piętrze, częściowo nowe drzwi
 • 1906-08 - wbudowanie instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej (wcześniej zamek wykorzystywany wyłącznie jako rezydencja letnia)
 • 1945 - wygnanie rodziny Weißenborn z posiadłości Ludwigsburg
 • zamek pada ofiarą grabieżców
 • 1946 - zamek przechodzi na własność gminy
 • do pomieszczeń wprowadzają się uchodźcy ze wschodu
 • tereny gospodarcze należące do posiadłości zostały rozdzielone wskutek reformy rolnej pośród 64 osób
 • 1951 - park otrzymuje status krajobrazu chronionego
 • 1953 - renowacja pomieszczeń zamieszkanych przez uchodźców, podczas której zniszczono tapety z XIX wieku i zamalowano freski na sufitach z XVII wieku
 • sklepienie na parterze wykorzystywane jako kuchnia zakładowa PGR Helles, aż do ponownego zjednoczenia Niemiec
 • 1964 - usunięcie werandy i schodów z powodu złego stanu technicznego; w 1974 rozbiórka świątyni Apolla
 • 1984 - uszkodzenia plafonu spowodowane wilgocią
 • 1990 - odkrycie na drugim piętrze malowanego sufitu z desek5
 • w roku 1992 Richard Weißenborn odkupuje zamek
 • od 2001 właścicielem budynku gospodarczego jest stowarzyszenie, które zajmuje się również jego konserwacją
 • 1995-97 - remont dachu z niezadowalającym wynikiem

Literatura źródłowa:

 • Ludwigsburg-Geschichte, Abhandlung des Erb- und Lehngutes und seiner Umgebung - ein Stück Vorpommern; Hrs. und erarbeitet im Auftrag der AFG "Küstenland" mbH
 • Anlagenforschung und Untersuchung seiner potenziellen Rolle in einer Gartenschau "Netzwerk Grün"; Bearbeitung Karen Giese, Dresden 2001 (Magisterarbeit, einzusehen beim Förderverein "Schloss und Gutshofanlage Ludwigsburg e.V.")
 • Zur Geschichte von Schloß und Gut Ludwigsburg; Hrsg.: Dirk Schleinert; In: Pommern 3/2000, s. 14-16
 • Schlösser, Herrenhäuser und Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern; Dieter Pocher, Hamburg 2001, s. 263
 • Schlösser, Gutshäuser und Parks in Mecklenburg-Vorpommern - von Darß bis zum Stettiner Haff; Neidhardt Krauß & Egon Fischer, Rostock 2002, s. 88-89
 • Bruno Benthin und Kollektiv: Greifswald und seine Umgebung, Berlin 1968, s. 165-167
 • Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler - Mecklenburg-Vorpommern, München/Berlin 2000, s. 315-316
 • Gerd Baier, Horst Ende, Renate Krüger: Die Denkmale des Kreises Greifswald; Leipzig 1973, s. 185-189
 • Loissin und seine Umgebung; Hrsg. Staatsarchiv Greifswald und Rat der Gemeinde Loissin, s. 7-8
 • Pommern -Wegweiser durch ein vergessenes Land; Johannes Hinz; Mannheim 1988, s. 221-222
 • Hellmuth Bethe: Die Kunst am Hofe der pommerschen Herzöge; Berlin 1937 s. 60-63
 • Denkmalpflegerische Zielstellung - Schloss Ludwigsburg; Abschlussarbeit für das Aufbaustudium Denkmalpflege der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der Fachhochschule Coburg; Verf. M.A. Anne Hartmann, Dipl.-Ing. Britta Jörend, Dipl.-Ing. Andrea Schmitt, 2001 (einzusehen beim Förderverein "Schloss und Gutshofanlage Ludwigsburg e.V.)
 • Darstellung der Matrikelkarte von 1697, In: Loissin und seine Umgebung, s. 8
 • Grundrisse von Schloss und Torhaus, In: Die Denkmale des Kreises Greifswald, s. 186-188
 • Schwedische Matrikelkarte von 1764, Preußische Urmesstischblatt von 1847, Messtischblatt von 1925, Gedächtniszeichnung von 1947, In: Anlagenforschung und Untersuchung seiner potenziellen Rolle in einer Gartenschau "Netzwerk Grün"
 • Weitere Bilder (in der 2. E-mail enthalten) werden vom Förderverein "Schloss und Gutshofanlage Ludwigsburg e.V." zur Verfügung gestellt

1 Dirk Schlienert: Zur frühen Geschichte von Schloss und Gut Ludwigsburg, s. 14
2 Siehe 1
3 Anne Hartmann, Britta Jörend, Andrea Schmitt: Denkmalpflegerische Zielstellung - Schloss Ludwigsburg
4 Siehe 3
5 Siehe 4

Bearbeiterin: Ingrid Kwasniak