Bogusław X - Gryfita

Bogusław X – Gryfita

Publikacja Zamku Książąt Pomorskich skierowana do najmłodszych czytelników. Autorką wydawnictwa jest ilustratorka i graficzka Aleksandra Szwajda. Konsultacji merytorycznej udzieliła Joanna A. Kościelna. Redakcji językowej i korekty dokonała Ewa Szostak.
Książka poświęcona jest postaci Bogusława X (1454-1523). Autorka w krótkich tekstach przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii Księstwa Pomorskiego czasów panowania „Wielkiego Księcia” (ślub z królewną Anną Jagiellonką, reforma skarbu, podróż do Ziemi Świętej, walka z rozbojem na drogach) i pięknie je zilustrowała. Młody odbiorca – wkrótce, mamy nadzieję – entuzjasta historii, odkrywać będzie przeszłość także poprzez formy aktywizujące, gry i zabawy: kolorowanki, wykreślanki, rysowanki.
Publikacja „Bogusław X – Gryfita” powstała w ramach zadań edukacyjnych promujących wiedzę o historii i kulturze Księstwa Pomorskiego realizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Projekt książki powstał w kooperacji Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie w ramach zadań „ Szlak Gryfitów”

Tekst i ilustracje: Aleksandra Szwajda

Konsultacja merytoryczna: Joanna Kościelna

Redakcja językowa i korekta: Ewa Szostak

język: polski

oprawa: miękka

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2020

Druk ZAPOL Sobczyk Sp.j w Szczecinie.