Zakup rzeźby "Koniec wojny" Richarda Hessa

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024

W ramach realizacji zadania Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie planuje zakup rzeźby „Koniec wojny” autorstwa Richarda Hessa – twórcy zaliczanego do grona najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy europejskich. W jego pracach znajduje odzwierciedlenie idea troski o potrzeby, godność i swobodny rozwój jednostki ludzkiej, wynikająca z postawy pacyfistycznej autora i manifestowanemu przez niego potępieniu wojen i konfliktów.

Rzeźba, która powstała na początku lat 90. XX wieku, ma silny wydźwięk humanistyczny. Jej symboliczna forma oraz tytuł wyrażają zarówno stratę, wysiłek, poświęcenie, jak też nieustępliwość i niezłomność w dążeniu do pokoju.

Dzieło zostanie umieszczone w przestrzeni publicznej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w otoczeniu renesansowej architektury budynku. Wystawione w tym miejscu będzie trwałym źródłem refleksji dla kolejnych pokoleń zarówno nad ideałami autora, jak i zawartymi w rzeźbie treściami symbolicznymi.

Data podpisania umowy: 22 kwietnia 2024