Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH
W SZCZECINIE

 

Niniejsza polityka prywatności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszej strony, informuje o przysługujących Państwu prawach oraz opisuje obowiązki administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla danych osobowych pozyskiwanych poprzez korzystanie z naszego serwisu  www.zamek.szczecin.pl

Szanowni Państwo

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [dalej: RODO] oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. informujemy, że  administratorem danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, instytucja kultury Województwa Zachodniopomorskiego, telefon kontaktowy: +48 91 434 83 11, adres e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl [dalej: AdministratorZamek].
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie Zamku lub pod adresem e-mail: iod@zamek.szczecin.pl telefon: +48 91 434 83 11


Główne cele, podstawy prawne i zakres przetwarzanych danych osobowych

Mając na uwadze statutowe zadania Zamku jako instytucji kultury i ochronę Państwa prywatności, dane osobowe Użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach:
1) wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy na zakup biletu lub zakup pamiątek i publikacji on-line: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu ( adres, w sytuacji wysyłki zakupionego towaru), przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) umożliwienia uczestnictwa w organizowanych przez Zamek wydarzeniach kulturalnych
i artystycznych:  imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail ), przetwarzane na podstawie dobrowolnej Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3) zapewnienia dostępu do informacji z naszego Newslettera poprzez przekazanie adresu
e-mail Użytkownika, tj. przetwarzanego na podstawie dobrowolnej Pani/Pana zgody.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem naszego serwisu będą przechowywane:
1) w zakresie umowy uczestnictwa w organizowanych przez Zamek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych poprzez zakup biletu on-line:
a) do chwili zakończenia wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zamek, na mocy przepisów prawa,
b) do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z zakupem biletu;

2) w zakresie umowy zakupu Towarów oferowanych do sprzedaży przez Zamek:
a) dane zawarte w formularzu zamówienia będą przechowywane  przez okres 3 lat, a w przypadku wystawienia faktury dla Użytkownika przez okres pełnych 5 lat,
b) w sytuacji odbioru osobistego opłaconych Towarów na terenie Zamku, dane przekazane
w poczcie e-mail będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z zakupem Towaru,
c) w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru do Zamku, przekazane dane osobowe, w tym dane w oświadczeniu Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zamek, na mocy przepisów prawa;
3) w zakresie danych przekazanych na podstawie dobrowolnej Pani/Pana zgody (subskrypcja newslettera, danych warunkujących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych na Zamku), dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 

Jakie mają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe  jest zawarty w Rozdziale III RODO i zgodnie z jego treścią, w każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do :
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych do innego administratora,
2) wycofania w każdej chwili wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
3) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Z praw tych Użytkownik może skorzystać, składając wniosek/żądanie na dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

 

Komu dane osobowe możemy przekazywać lub udostępnić

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Zamkiem
w zakresie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, podmiotom prowadzącym sprzedaż biletów i produktów Zamku w systemie płatności on-line ( na podstawie umów powierzenia danych osobowych) oraz uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa.

 

Szanowni Państwo

Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku ustawowego ale jest warunkiem zawarcia z Użytkownikiem umowy o zakup biletów lub produktów Zamku w systemie on-line. Niepodanie danych osobowych oznaczonych na formularzach zamówień gwiazdką jako niezbędne, uniemożliwi realizację określonej umowy.
Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

 

 

PLIKI COOKIES

Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są danymi informatycznymi związanymi z korzystaniem ze stron internetowych. Są one przechowywane na urządzeniach Użytkowników. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji.
Pliki cookies sprawiają, że wygodniej korzysta się z wcześniej odwiedzanej naszej strony  jeśli przeglądacie Państwo je na tym samym urządzeniu i przy użyciu tej samej przeglądarki, ponieważ ustawienia preferencji przeglądania są już zapamiętane i nie trzeba ich definiować na nowo.

Używamy cookies, aby optymalizować korzystanie z naszej strony internetowej, a także do gromadzenia statystyk, które pozwalają oceniać sposób korzystania Użytkowników ze strony Zamku w celu ulepszania jej struktury i zawartości witryny.

Na naszej stronie internetowej nie wykorzystujemy plików cookies gromadzących informacje umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości. Dane, które gromadzimy dzięki plikom cookies, są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Może Pani/Pan skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności strony internetowej, a nawet zablokować możliwość jej prawidłowego użytkowania – więcej informacji pod linkiem: https://pomoc.home.pl/cookies

Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie naszego serwisu i ZAMEK nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności innych stron www, na które może wchodzić Użytkownik poprzez linki zamieszczone na naszej stronie.
Wszelkie zmiany polityki prywatności będą komunikowane Użytkownikom poprzez informacje zamieszczane na naszej stronie.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jakie mają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe  jest zawarty w Rozdziale III RODO i zgodnie z jego treścią, w każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do :
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych do innego administratora,
2) wycofania w każdej chwili wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
3) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Z praw tych Użytkownik może skorzystać, składając wniosek/żądanie na dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

 

Komu dane osobowe możemy przekazywać lub udostępnić

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Zamkiem
w zakresie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, podmiotom prowadzącym sprzedaż biletów i produktów Zamku w systemie płatności on-line ( na podstawie umów powierzenia danych osobowych) oraz uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa.

 

Szanowni Państwo

Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku ustawowego ale jest warunkiem zawarcia z Użytkownikiem umowy o zakup biletów lub produktów Zamku w systemie on-line. Niepodanie danych osobowych oznaczonych na formularzach zamówień gwiazdką jako niezbędne, uniemożliwi realizację określonej umowy.
Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

 

 

PLIKI COOKIES

Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są danymi informatycznymi związanymi z korzystaniem ze stron internetowych. Są one przechowywane na urządzeniach Użytkowników. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji.
Pliki cookies sprawiają, że wygodniej korzysta się z wcześniej odwiedzanej naszej strony  jeśli przeglądacie Państwo je na tym samym urządzeniu i przy użyciu tej samej przeglądarki, ponieważ ustawienia preferencji przeglądania są już zapamiętane i nie trzeba ich definiować na nowo.

Używamy cookies, aby optymalizować korzystanie z naszej strony internetowej, a także do gromadzenia statystyk, które pozwalają oceniać sposób korzystania Użytkowników ze strony Zamku w celu ulepszania jej struktury i zawartości witryny.

Na naszej stronie internetowej nie wykorzystujemy plików cookies gromadzących informacje umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości. Dane, które gromadzimy dzięki plikom cookies, są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Może Pani/Pan skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności strony internetowej, a nawet zablokować możliwość jej prawidłowego użytkowania – więcej informacji pod linkiem: https://pomoc.home.pl/cookies

Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie naszego serwisu i ZAMEK nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności innych stron www, na które może wchodzić Użytkownik poprzez linki zamieszczone na naszej stronie.
Wszelkie zmiany polityki prywatności będą komunikowane Użytkownikom poprzez informacje zamieszczane na naszej stronie.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH