Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH
W SZCZECINIE

 

Niniejsza polityka prywatności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszej strony, informuje o przysługujących Państwu prawach oraz opisuje obowiązki administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla danych osobowych pozyskiwanych poprzez korzystanie z naszego serwisu www.zamek.szczecin.pl

Szanowni Państwo

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [dalej: RODO] oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. informujemy,
Administratorem danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, instytucja kultury Województwa Zachodniopomorskiego, telefon: +48 91 434 83 11, adres e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl [dalej: Administrator, Zamek].

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie Zamku lub pod adresem e-mail: iod@zamek.szczecin.pl telefon: +48 91 434 83 11

 

Główne cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze statutowe zadania Zamku jako instytucji kultury i ochronę Państwa prywatności, dane osobowe Użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w następujących głównych celach:
1) wykonania zawartej umowy na zakup biletu lub zakup pamiątek i/lub publikacji w systemie on-line Zamku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ( „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
2) umożliwienia uczestnictwa w organizowanych przez Zamek wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
3) zapewnienia dostępu do informacji z Newslettera Zamku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. poprzez dobrowolne przekazanie adresu e-mail Użytkownika.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem naszego serwisu będą przechowywane:
1) w zakresie umowy zakupu towarów oferowanych do sprzedaży przez Zamek:
a) dane zawarte w formularzu zamówienia będą przechowywane przez okres 3 lat, a w przypadku wystawienia faktury dla Użytkownika przez okres pełnych 5 lat,
b) w sytuacji odbioru osobistego opłaconych towarów na terenie Zamku, dane przekazane w poczcie e-mail będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z zakupem,
c) w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru do Zamku, przekazane dane osobowe, w tym dane w oświadczeniu Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zamek, na mocy przepisów prawa;

2) w zakresie umowy uczestnictwa w organizowanych przez Zamek wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych poprzez zakup biletu w systemie on-line:
a) do chwili zakończenia wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zamek, na mocy przepisów prawa,
b) do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z zakupem biletu;
3) w zakresie danych przekazanych na podstawie zgody Użytkownika, dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Jakie mają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO, w każdym czasie Użytkownik serwisu jest uprawniony do :
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych do innego administratora,
2) wycofania w każdej chwili wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
3) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw tych Użytkownik może skorzystać, składając wniosek/żądanie na dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

 

Komu dane osobowe możemy przekazywać lub udostępnić

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Zamkiem w zakresie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, podmiotom prowadzącym sprzedaż biletów i towarów Zamku w systemie płatności on-line oraz uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa.

 

Szanowni Państwo

Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku ustawowego ale jest warunkiem zawarcia z Użytkownikiem umowy o zakup biletów lub towarów Zamku w systemie on-line. Niepodanie danych osobowych oznaczonych na formularzach zamówień gwiazdką jako niezbędne, uniemożliwi realizację określonej umowy.
Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

 

PLIKI COOKIES

Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są danymi informatycznymi związanymi z korzystaniem ze stron internetowych. Są one przechowywane na urządzeniach Użytkowników. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji.
Pliki cookies sprawiają, że wygodniej korzysta się z wcześniej odwiedzanej naszej strony jeśli przeglądacie Państwo je na tym samym urządzeniu i przy użyciu tej samej przeglądarki, ponieważ ustawienia preferencji przeglądania są już zapamiętane i nie trzeba ich definiować na nowo.
Używamy cookies, aby optymalizować korzystanie z naszej strony internetowej, a także do gromadzenia statystyk, które pozwalają oceniać sposób korzystania Użytkowników ze strony Zamku w celu ulepszania jej struktury i zawartości witryny.
Na naszej stronie internetowej nie wykorzystujemy plików cookies gromadzących informacje umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości. Dane, które gromadzimy dzięki plikom cookies, są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Może Pani/Pan skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności strony internetowej, a nawet zablokować możliwość jej prawidłowego użytkowania.
Polityka prywatności dotyczy jedynie naszego serwisu i Zamek nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności innych stron www, na które może wchodzić Użytkownik poprzez linki zamieszczone na naszej stronie.
Wszelkie zmiany polityki prywatności będą komunikowane Użytkownikom poprzez informacje zamieszczane na naszej stronie.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jakie mają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO, w każdym czasie Użytkownik serwisu jest uprawniony do :
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych do innego administratora,
2) wycofania w każdej chwili wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
3) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw tych Użytkownik może skorzystać, składając wniosek/żądanie na dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

 

Komu dane osobowe możemy przekazywać lub udostępnić

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Zamkiem w zakresie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, podmiotom prowadzącym sprzedaż biletów i towarów Zamku w systemie płatności on-line oraz uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa.

 

Szanowni Państwo

Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku ustawowego ale jest warunkiem zawarcia z Użytkownikiem umowy o zakup biletów lub towarów Zamku w systemie on-line. Niepodanie danych osobowych oznaczonych na formularzach zamówień gwiazdką jako niezbędne, uniemożliwi realizację określonej umowy.
Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

 

PLIKI COOKIES

Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są danymi informatycznymi związanymi z korzystaniem ze stron internetowych. Są one przechowywane na urządzeniach Użytkowników. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji.
Pliki cookies sprawiają, że wygodniej korzysta się z wcześniej odwiedzanej naszej strony jeśli przeglądacie Państwo je na tym samym urządzeniu i przy użyciu tej samej przeglądarki, ponieważ ustawienia preferencji przeglądania są już zapamiętane i nie trzeba ich definiować na nowo.
Używamy cookies, aby optymalizować korzystanie z naszej strony internetowej, a także do gromadzenia statystyk, które pozwalają oceniać sposób korzystania Użytkowników ze strony Zamku w celu ulepszania jej struktury i zawartości witryny.
Na naszej stronie internetowej nie wykorzystujemy plików cookies gromadzących informacje umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości. Dane, które gromadzimy dzięki plikom cookies, są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Może Pani/Pan skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności strony internetowej, a nawet zablokować możliwość jej prawidłowego użytkowania.
Polityka prywatności dotyczy jedynie naszego serwisu i Zamek nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności innych stron www, na które może wchodzić Użytkownik poprzez linki zamieszczone na naszej stronie.
Wszelkie zmiany polityki prywatności będą komunikowane Użytkownikom poprzez informacje zamieszczane na naszej stronie.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH